Pazartesi , 18 Şubat 2019

ARALIK AYINDA YENİ SEMİNERLERİMİZ BAŞLIYOR….

 

 

Program:

 

Pazartesi: 19.00 – 21.00

 

 • BİYOPSİKOSOSYAL

İLKER KÜÇÜKPARLAK

 

Seminer dizisi insanın biyopsikososyal bir varlık olduğu ön kabulü ile çeşitli insanlık durumlarını her üç katmanı dahil etme gayreti ile birlikte ele alacaktır. Bu gayret, evrim, savaş, aşk, üretim, tüketim gibi başlıkları sinirbilim, evrimsel psikoloji, bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji ve psikanalizi gibi farklı disiplinlerin perspektifinden ele almayı zorunlu kılacaktır. Bu zorunluluğun söz konusu disiplinlerin birbirlerine olan karşı argümanlarını da dahil ederek eleştirel bir okumaya yardımcı olacağını umuyorum.

Seminer başlıkları şu şekilde olacaktır:

 

1 – EVRİLEN İNSAN:

Evrimsel psikolojinin temelleri, cinsiyetin biyolojik temelleri ve bunların evrimsel psikolojik açıklamaları, evrimsel psikoloji çalışmalarının yöntembilimsel ve cinsiyetin biyolojik temellerinin sinirbilimsel eleştirisi.

 

2- SEVİŞEN İNSAN

Bağlanma kuramı, kendilik kavramı ve evrimsel psikolojik boyutlarıyla aşk ve cinsellik kavramları

 

3- SAVAŞAN İNSAN

Dehşet Yönetimi Kuramı, evrimsel psikoloji, etoloji ve kimlik füzyonu kavramları açısından savaş fenomeni

 

4- ÜRETEN İNSAN

Lacancı perspektiften Yabancılaşma kavramının önemi

 

5- TÜKETEN İNSAN

Evrimsel psikolojik açıdan tüketim ve Nöropazarlama kavramına giriş

 

6- RASYONEL İNSAN

Temel bilişsel çarpıtmalar ve bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemleri

 

BAŞLAMA TARİHİ: 10 ARALIK PAZARTESİ – 6 HAFTA

 

 

Cuma: 19.00 – 21.00

 

 • EKONOMİK DAVRANIŞLARIN SOSYAL DİNAMİKLERİ

IZZETTİN ÖNDER

 

 • Ekonomik Davranışların Sosyal Psikolojisi
 • Sosyalizasyon ve Para; Para Psikolojisi
 • Sosyal Sorunlar Psikolojisi; küreselleşme, yoksulluk, işsizlik vb.
 • Tasarruf ve Harcama Psikolojisi
 • Din olarak İktisat
 • Genel Tartışma

Yararlanılabilecek Kaynaklar:

 • Brennan H. Geoffrey and A.M.C. Waterman (1994), Economics and Religion: Are They Distinct?Kluwer Academic Publication
 • Furnham, Adrian and Alan Lewis (1986), Economic Mind, Wheatsheaf Books
 • Goodchild, Philip (2002), Capitalism and Religion, Routledge
 • Weisskopf, Walter A. (1955), The Psychology of Economics, The University of Chicago Press

 

BAŞLAMA TARİHİ: 28 ARALIK CUMA – 6 HAFTA

 

 

 

 

Cuma: 19.00 – 21.00

 

 • RESİM ATÖLYESİ

HAYDAR ÖZAY

 

Özgür Üniversite Resim Atölyesi, yeni öğrenci katılımlarıyla desen ve yağlı boya çalışmalarına devam edecek.

BAŞLAMA TARİHİ: 21 ARALIK CUMA –

 

 

Salı: 19.00 – 21.00

 

 • AKIL VAR MANTIK VAR! (DÜŞÜNME SANATI)

LEVENT SAFALI

 

Daha iyi düşünmek… fikirlerimizi sağlam temeller üzerine oturtmak… başkalarının fikirlerine hakkaniyetli bir şekilde yaklaşmak ve  analiz edebilmek…

Akıl var mantık var, ismini verdiğimiz bu seminer dizimizde yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmeye çalışacağız.

“Kavramlar”dan “önermeler”e ve buradan da “argümanlar”a uzanan bu düşünsel etkinlikte, sağlıklı düşünmenin önündeki engelleri (“fallacy” ler) inceleyeceğiz.

Ayrıca seminerlerimiz de öğrendiğimiz konuların pratiğini de yapacağız.
Bu seminerler sonrasında, abur- cubur yaşanan hayatı temize çekmek, içinde yaşadığımız kargaşaya gerçeklikten kopmadan ve kendimizi kayırmadan, bakabilmek çok daha kolay olacak.

Gündelik sorunlardan, hayati kararlara kadar, yaşamın tüm alanlarında etkilerini göreceğiniz bir seminer dizisi.
Çok mu iddialı oldu ?
Ne yapalım… öyle çünkü !

____________________________

 • PLATON’UN  ŞÖLEN’I

LEVENT SAFALI

Platon’un   Sempozyum ya da Şölen adıyla bilinen eserini inceleyeceğiz bu dönem.  Sokrates’i aşk hakkında  konuşurken görmek eğlenceli sanırım keyifli olacaktır.  Düşünsenize  en rasyonel, akılcı adam aşk hakkında derin tartışmalara giriyor.  Ama Sokrates her zaman ki  gibi  “kemal-i ciddiyetle” ele alacak konuyu.  Bu  duygunun/ durumun  insanı tanımakta nasıl faydalı bir enstrümana dönüşebildiğini görmek bize iyi gelecektir.  Şu açıdan: felsefi bir derinliğe inildiğinde  her konunun  nasıl sofistike ve çok yönlü ve bazen de içinden çıkılmaz olduğunu fark edeceğiz..

Bu arada “ruh ikizi”ni arayanlar  da derse gelebilir. Hayır ! derslerde böyle birisiyle tanışacakları için değil. Aksine  Şölen isimli eserde bu kavramın  doğduğu tartışmaya tanıklık etmek için.  Platon’un  alegorilerinin, benzetmelerle örülmüş argümanlarının ile zihnimizin dehlizlerinde  hep dolaştığını görmek kendimizi  “kopya” gibi hissetmemize neden olabilir. Okuma kitabımız : Şölen (Platon)

 

BAŞLAMA TARİHİ: 18 ARALIK SALI – 8 HAFTA

 

 

Çarşamba: 19.00 – 21.00

 

 • YAKIN DÖNEM SIYASET FELSEFESI

YUSUF ÖZ

 

Bu seminerler dizisinde 20. yy.’dan günümüze siyaset felsefesinin ne tür dönüşümler ve kırılmalar yaşadığını sorgulayacağız. Bu dönem 19. yy. doğumlu liberal, Marxist ve muhafazakar siyaset pratiklerinin ve düşüncesinin kendi sınırlılıkları ile yüzleştiği, sınandığı ve eleştirildiği bir dönemdir. Bu nedenden dolayı seminerlerimizde Aydınlanma döneminin temel değerlerinin, modern özne ve kimlik pozisyonlarının, toplumsal cinsiyet kavramlarımızın nasıl siyaset felsefesinin temel tartışmaları haline geldiğini araştıracağız.

1- Frankfurt Okulu

2- Hannah Arendt

3- Louis Althusser

4- Michel Foucault

5- Jürgen Habermas (Foucault – Habermas tartışması)

6- Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe

7- Slavoj Zizek (Zizek – Laclau tartışması)

8- Judith Butler

BAŞLAMA TARİHİ: 19 ARALIK ÇARŞAMBA – 8 HAFTA

 

Perşembe: 19.00 – 21.00

 

 • MODERN TÜRK EDEBİYATI

ENGİN KILIÇ

Bu ders modern Türk edebiyatına, yani 1850’lerden bugüne üretilen edebiyata odaklanacaktır. Dersi biçimlendiren temel yaklaşım şudur: Diğer disiplinlerde olduğu gibi edebiyat alanındaki gelişmeler, dönüşümler, değişimler de, edebi üretimin içine doğduğu bağlamı göz ardı ederek, sadece edebiyatın içinden kavranamaz. Bu süreci anlamak için edebi gelişmelerin siyasi, toplumsal, kültürel, ekonomik bağlamlarına da bakmak gerekir.

Bu doğrultuda ders, söz konusu dönem de üre Pazartesi: 19.00 – 21.00

tilen eserleri, bu bağlamlarla ilişkileri çerçevesinde ele alacak ve tartışacaktır, Yani bir yandan bu eserler, akımlar, yaklaşımlar üzerindeki siyasi, sosyal, ekonomik etkileri görmeye çalışacak, bir yandan da edebiyatın bu bağlamlara etkisini ve katkısını değerlendirmeye çalışacaktır.

BAŞLAMA TARİHİ: 20 ARALIK PERŞEMBE – 8 HAFTA

 

Katip Mustafa Çelebi Mh. Billurcu Sk. No.5/2 Taksim – Beyoglu

 Tel: – (0 212) 292 77 40 – 249 12 92

www.ozguruniversite.org – www.ozguruniversitekitapligi.com

@ozguruniversite                                         

www.facebook.com/ozguruniversite