Cumartesi , 19 Ocak 2019

Güncel Yazılar

Başka Bir Uygarlık Mümkün mü? – Rasih Korkmaz

Toplumsal bir hareketin duyurulmasında ve ideolojik önermelerin yer aldığı,  bir hareketi oluşturan yazıların bütünü manifestoyu oluşturur. Karl Marx ve Friedrich Engels’in bugüne bıraktığı ölümsüz eser Komünist Manifesto ise birçok akıma kılavuzluk eder nitelikte. Manifesto’lar kendi iç tutarlılığı olan görece kısa ve açıklayıcı metinler toplamıdır. Fikret Başkaya’da Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto‘yu yazmaya başlarken kısa yazmak üzere kolları sıvıyor. Ancak kitabı …

Devamı »

Savaş ve Barış ve de Su – Laura Tuck

Hindistan ülkesi şimdilerde yıllardan beri karşı karşıya olduğu en berbat kriz olan su sorunu kriziyle cebelleşiyor. Hindistan nüfusunun (1.252.000.000) dörtte biri oranında, yani 330 milyon insanın kuraklık kurbanı olduğu tahmin ediliyor. Etiyopya da, ürün rekoltesinin önemli bir kısmının heba edilmesine ve nüfusun üçte ikisinin gıda maddesi kıtlığı çekmesine neden olan,yakın tarihinin en kötü kuraklık sorunuyla karşıyadır. Böylesi şartlar altında kaynak …

Devamı »

ANAYASA, BAŞKANLIK VE DARBE MONOLOGLARI… – TANER TİMUR

“İnsanlarda bunama nadir bir durumdur, diyordu Nietzsche, ama halklarda, gruplarda, partilerde kuraldır”. Aslında kendi yaşamına pek de uygun düşmedi bu aforizma, Alman halkından çok daha önce kaybetti aklını çılgın filozof. Yine de bu sözleriyle galiba isabetli bir teşhis yapmıştı. Anlaşıldı herhalde, sözü bize getirmek istiyorum; şu son dönemde garip semptomlar veren kendi toplumumuza! Gerçekten de son yıllarda etrafımız reel dünyadan …

Devamı »

TÜRKİYE LAİK İSE VE BÖYLE LAİK KALACAKSA YANDIK! – Osman Tiftikçi

1967 yılının Milli Türk Talebe Birliği başkanı, şimdi AKP’nin Meclis Başkanı olan İsmail Kahraman’ın, İslami bir anayasa istemesinden sonra, “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganı tekrar meydanlarda, stadyumlarda, basında, sosyal medyada sıkça duyulmaya başlandı. Bu slogan 1990’ların sloganıydı. Atatürkçü, devletçi, militarist bir slogandı bu ve bir taşla birkaç kuş vurmayı amaçlıyordu. En başta gelen amaç Aleviler başta olmak üzere demokrat kitleyi, …

Devamı »