Cuma , 21 Temmuz 2017

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİNDEN ÇAĞDAŞ ESİNTİLER

  • SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİNDEN ÇAĞDAŞ ESİNTİLER

Alaeddin ŞENEL

 Bu seminerde, varlığını günümüze dek sürdüren birbirine zıt iki düşünce geleneğinden, güncel sorunlarımızla bağlantılı örnekler üzerinden durulacaktır.

Bunlardan biri, ilk sınıflı toplumla başlamış olmakla birlikte (ötedünyacı, öteyaşamcı, insankurbancı dinler biçiminde) dinsel örtüler altında günümüze dek sürdürülegelen siyasal düşüncelerdir.

Ötekisi, sınıflı toplum öncesinden esintiler taşıyan, sınıflı toplum tarihi boyunca zaman zaman anımsanıp canlandırılan (Altınçağ, Amazonlar mitosları gibi) budünyacı, eşitlikçi, devrimci, ütopyacı siyasal düşünceler geleneğidir.

Konularla ilgili metinler (bulunabildiği ölçüde) çoğaltılıp dağıtılacaktır.

Her ikisinden seçilen örnekler haftalara göre şöyle dağıtılacaktır:

  1. Hafta: Yaratılış mitoslarından kral, peygamber listelerine: (Enuma Eliş, Popol Vuh, Eski Ahit)
  1. Hafta: Metal soylar mitosu, dünya mitolojilerinde “altınçağ” anlayışları, Yunan eşitlik, bolluk ütopyaları ve karşı ütopyaları (Dilmun cenneti, “İşler ve Günler”, Kadınlar Cumhuriyeti, Saturnalia)
  1. Hafta: İonia doğa felsefecileri, Atina serbest düşün emekçisi Sofistler, materyalist ve idealist felsefi düşünüş gelenekleri (Ksenophanes, Demokritos-Epikuros, Platon-Aristoteles felsefe sistemleri, Kynik gerçek eşitlikçi, Stoacı sözde eşitlikçi felsefeler).
  1. Hafta: Savaştan yana ve savaşa karşı siyasal düşünüş örnekleri (Çin legalistler ekolü – Buda ve Asoka, Kallikles ve Thrasymakhos).
  1. Hafta: Hıristiyan dinci komünist ve dinci emperyalist karşıt düşünce gelenekleri (İsacı komünist tarikatlar, Thomas Münzer-Martin Luther kavgası, Hıristiyan komünist koloniciler.
  1. Hafta: Tartışma: İslam düşünce geleneğinde yukarıdaki beş konu ile ilgili bilgilerin (katılmacılarca) anımsalatılıp tartışılması (Sezaropapizm-Halife sultanlık benzerlik ve farkları, laiklik, kulluk gibi).

BAŞLAMA TARİHİ: 20 MART PAZARTESİ –  6 HAFTA

Pazartesi – 19.00 – 21.00

 

NASIL KAYIT YAPTIRACAKSINIZ ? TIKLAYINIZ