Cumartesi , 23 Eylül 2023

Özgür Üniversite Güz Dönemi Açılış Sempozyumu

Uygarlık Paradigmasını Değiştirmek

            Tarih: 21 Ekim 2023 Cumartesi-  Saat: 10.30-16.30

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Şişli İstanbul

UYGARLIK PARADİGMASINI DEĞİŞTİRMEK

Program:

10.00-10.30

Açılış Konuşması: Fikret Başkaya

  • Birinci Oturum: 10.30-12.00

Modaretör: İzzettin Önder

Cengiz Başkaya

   “Avrupa uygarlığının karanlık yüzü, sömürgeciliğin eski ve yeni yöntemleri,  sonuçları.”

Foti Benlisoy

İmhacılık, Yokoluş ve Sermaye Uygarlığı

  • İkinci Oturum: 13.00-14.30

Modaretör:    Ezgi Akyol

Özgür Narin

Alternatifler ne kadar alternatif? Yeni bir toplumun kurucu güçleri ne olabilir? 

Yusuf Gürsucu

‘Kapitalizmin Çöküşünü’ Yenilenebilir Enerji Üzerinden Görmek

  • Üçüncü Oturum: 14.30-16.00

Modaretör: Y. Doğan Çetinkaya

Ecehan Balta

İklim Adaleti için Ekofeminizm

Gencer Çakır

Yeni Toplumu ve Yeni Bireyi Oluşturmak:

Mevcut Otoritenin Eleştirisi ve Reddi Üzerine      

Sempozyum Akışı: Yıldız Uygun

Adres:

Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Halide Edip Adıvar, Darülaceze Cd. 9/1-1, 34382 Şişli/İstanbul

İletişim : 0212/ 292 77 40