Pazartesi , 20 Eylül 2021

2020 ÖZGÜR ÜNİVERSİTE BAHAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Açılış Semineri:

“EKO-SOSYALİST PARADİGMANIN GEREKLİLİĞİ VE ACİLİYETİ”

Konuşmacı: FİKRET BAŞKAYA

Tarih: 21 Mart Cumartesi Saat: 15.00

Yer: Özgür Üniversite

Program:

Pazartesi –  19.00-21.00

EKONOMİ VE SİYASET

İZZETTİN ÖNDER

  • Ana Akım İktisat – Siyaset
  • Marksizim – Siyaset
  • Devlet-Hükümet – Siyaset
  • Otoriterleşen Hükümet ve Devlet Yapısı

BAŞLAMA TARİHİ: 23 MART PAZARTESİ 
– 4 HAFTA–
Pazartesi:19.00- 21.00

FİLOZOF ÖZGÜR EYLEM VE TARİHİN ANLAMI

METİN
SARFATİ

Tarihsel zaman ve mekânda baktığımızda, özgür eylem sorunu
toplumsal ve bireysel düzeyde birbirinden farksız bir görünüm içindedir.

Bu durumda aynı soruyu hem birey hem toplum için sorup tarihin
anlamını irdeleyebiliriz. Bu soru özellikle modern zamanlardan bugüne önem
kazanmıştır.

Tarih bu soru ile aydınlatılmadığı zaman biliyoruz ki sadece iki
yüzlü bir karnavaldır. Aydınlatılmaya çalışıldığında ise filozof kendini zorlu
bir denklemin içinde bulacaktır:

Denklem ve soru iki bilinmeyenlidir. Özgür eylem, kaderle
karşılaştığında denklem nasıl çözülecektir.

Seminer dizisinde çok önemli bu soruları, temelde Karl Löwith ve
Marx ekseninde ama hemen beraberinde Spinoza ve Hegel’le birlikte tartışacağız:

– Tarihin anlamı nedir?

– Tarih kimin eseridir?

Modern zamanlarda daha da önem kazanan bu sorulara
toplantılarımızda cevap aramaya çalışacağız.

BAŞLAMA TARİHİ: 20 NİSAN
PAZARTESİ  – 6 HAFTA–
Salı –  19.00-21.00

GÖRME BİÇİMLERİ

ALİ ŞİMŞEK

FAİK GÜR

HALUK ÇOBANOĞLU

NURŞEN BAKIR

SANEM SOYLU

BAŞLAMA TARİHİ: 24  MART SALI –


Çarşamba
– 19.00-21.00

SAFSATA SAVAR

 LEVENT SAFALI

“Fallacy”leri nasıl tanır
ve  etkisiz hale getiririz !

Bu dönem,  Özgür Üniversite’de  bir adı da 
düşünce tuzakları” olan, “hileli argümanları”
(fallacy)  ele alacağız.

Özellikle   “politika
ve “reklam” sektörünün dili haline gelen ve birşeyleri
gizlemeyi, farklı göstermeyi  amaçlayan
bu  “tehlikeli virüs” e
karşı  etkili bir  zihinsel korunma  oluşturmayı amaçlıyoruz.

“Fallacy”  sadece  akılcı düşünme kapasitemizi değil,
duygularımızı da  istismar eder. 

Dostluk, güven ve sevgi de onun
hedefleri arasındadır.  

“Fallacy”ler  tarih
boyunca  kendini yetkinleştirmiş ve  daha 
etkili hale gelmiştir. Sayıları da artmıştır bu arada.  Eskiden bir elin parmakları kadar olan liste, bugün kitaplara sığmayacak kadar artmış durumda.  Onları tanımak ve örnekler üzerinden
incelemek bize aynı zamanda 
“sağlıklı düşünme”  ve
“doğru argüman oluşturma” anlamında da çok faydalı olacak.

Ele alacağımız  bu “nörotoksinlerin” bazıları
:  “Kuyuyu Zehirleme Yöntemi”  “Teksas’lı Keskin Nişancı“,  “Eğer Viski“,  “Her İskoçyalı”  gibi 
özgün isimlerle tanınıyor.

Çok geç olmadan  bu görünmeyen düşmanları tanımak ve  onları etkisiz hale getirmek için, sizleri
de  bekliyoruz seminerimize.

FELSEFE OKUMALARI   

LEVENT SAFALI      

 Klasik metinleri okuduğumuz bu dersimizde hem
yorumlama tekniği hem de metne en fazla nasıl nüfuz edileceğini
öğreneceğiz.  İlk çalışma konumuz Platon’un “Devlet” isimli
eserinin sistematik ve derinliğine irdelenerek okunup yorumlanması
olacak.                   
                     
                     
                 

 Not
:  katılanların derse gelmeden önce ilgili metinleri okuması zorunlu
olacaktır. Bunun dışında derse katılmak için ayrıca bir özel felsefi birikim
gerekmemektedir.

BAŞLAMA TARİHİ: 25 MART ÇARŞAMBA 6 HAFTA-
Çarşamba
– 19.00-21.00

RESİM ATÖLYESİ

HAYDAR ÖZAY

Özgür Üniversite Resim Atölyesi, yeni öğrenci katılımlarıyla, desen ve yağlı boya çalışmalarına devam edecek.

BAŞLAMA TARİHİ: 25 MART ÇARŞAMBA
Perşembe – 19.30 – 21.00

ALTERNATİF HUKUK SÖYLEŞİLERİ

ERCAN KANAR

  • Hukuk ve Ceza yargılamasında Ekoller

  • Avukatlık

  • Ulusalüstü Suçlar

  • İnsan Hakları tarihi

BAŞLAMA TARİHİ: 26 MART PERŞEMBE – 4
HAFTA- 
Perşembe – 19.00 – 21.00

FOTOĞRAF ATÖLYESİ

GENÇER YURTTAŞ

Özgür Üniversite Fotoğraf Atölyesi,
herhangi bir ekipmanla fotoğraf üreten ya da üretmek isteyen herkese açıktır.
Atölye, katılımcıların, fotoğraf bilgisi, ilgisi ve deneyiminin ortaklaşmasıyla
şekillenir.

BAŞLAMA TARİHİ: 26 MART PERŞEMBE – 4
HAFTA- 
Perşembe – 19.00 – 21.00

OSMANLI VE YENİ OSMANCILIK

ERDOĞAN AYDIN

BAŞLAMA TARİHİ: 23 NİSAN PERŞEMBE 2- HAFTA-

Cuma –
19.00-21.00

PSİKODİNAMİK FİLM OKUMALARI

AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ

BANU YILMAZ

BİLAL ERSOY

CEM KAPTANOĞLU

ÇAĞDAŞ YALÇIN

İBRAHİM FUAT AKGÜL

İLKER KÜÇÜKPARLAK

MİNE ÖZTÜRK

ONUR ÖZALMETE

TANER YILMAZ

ZERRİN OĞLAĞU

BAŞLAMA TARİHİ: 27 MART CUMA – 11 HAFTA

Cumartesi – 15.00 – 17.00

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE: NE DEĞİŞTİ?

AHMET
HAŞİM KÖSE

ATİLLA
GÖKTÜRK

FUAT ERCAN

HATİCE
KURTULUŞ

İRFAN
KAYGISIZ

KURTAR
TANYILMAZ

MEHMET
TÜRKAY

MELDA
YAMAN

ÖZGÜR
MÜFTÜOĞLU

BAŞLAMA TARİHİ: 28 MART CUMARTESİ 10 HAFTA-Cumartesi –
15.00 – 18.00

TİNBİLİMSEL FARKINDALIK

ERKUT SEZGİN

  Bellek alışkanlıklarının sanı yapılanmasını askıya alan karşı jestin dilde yarattığı oto-hetero afektif iz sürümünün dolayımında şiirin ve felsefi düşünümün birbirini aydınlatan yolu çalışmalarımızın  konusunu oluşturmakta. Yardımcı kitap: Esrarıengin Arkeolog: Tarihin Derin Kazsı Olarak Sanat ve Felsefenin Kesişen Duyarlık Ufku. Cem Yayınevi.

2020 BAHAR DÖNEMİ FELSEFE PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

BAŞLAMA TARİHİ: 28 MART CUMARTESİCumartesi
-19.00-21.00

EDEBİ METİNLERDE PSİKANALİTİK OKUMALAR

ZEYNEP EMEKSİZ  – Leyla Erbil – Cüce

ÇAĞDAŞ YALÇIN – Stefan Zweig – Amok Koşucusu

CEM KAPTANOĞLUEdip Cansever – Ben Ruhi Bey Nasılım

BAŞLAMA TARİHİ: 28 MART CUMARTESİ- 3 HAFTA (Söyleşiler ayda bir gerçekleşecek)Cumartesi
-18.00-20.00

KADİM BİLGELİKTE HİKMET VE İRFAN GELENEĞİ ZERRE’DEN İNSAN’A

GALİP KILIÇ

“Sahip olduğumuz
bilgiler yaşayış biçimimizi belirler ve yaşayış biçimimiz sahip olduğumuz ve
olacağımız bilgileri belirler. Günümüz insanı, özellikle iletişimin her noktaya
ulaşmasıyla tek bir zihinsel forma bürünmüş aynı tür alışkanlıklara sevk
edilmiş ve hayvan sürüleri gibi güdülmüştür. Bütün bu formlar ve bunun
gibilerinde bulunmak aşağıda bahsi geçen unsurları algılamaya engeldir ancak bu
formları dışlayarak bir bilinçlilik hali elde edilebilinir. Mevlana’ nında
dediği gibi “kişinin değeri aradığı şeyle ölçülür” ve amaçlar varoluşu
belirler. İlkin “Söz” vardı der Kitap. Eski Yunan dilinde söz
kavramını vermek için üç sözcük vardı. Mythos, Epos, Logos. Mythos: Söylenen
veya duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamlarına gelir. Epos: Belli bir
ölçüye ve düzene göre söylenen sözdür. Logos: Gerçeğin insan sözüyle dile
gelmesidir. Bunların arasındaki ilişkiye göz atacak olursak; Mythos, söylenen
sözün, anlatılan öykünün içeriği ise, epos da onun doğal olarak aldığı, ölçülü,
süslü ve dengeli biçimidir. Epos ne kadar güzelse, mythos o kadar etkili olur.
Modern insan, imge haznesini uyandırmak ve taklitçilikten kurtulmak zorundadır.
Mithosdan kendini yeniden türetmemiş bir bilinç, kendi üzerine katlanıp,
kendinin farkında olamaz. Bu tür bir bilinç ancak kendisine sunulanla yetinen,
kendi kendinin bilincine, özbilincine varamamış bir bilinç türüdür. Bir anlamda
da bilinçsizce yaşamakla eşdeğerdir. Farkındalığı yoktur. Edilgen bir
yapıdadır. Oysa mythosdan kendinin üzerine katlanıp, kendini yeniden üretebilen
bilinç yapısı, özbilinçtir, etkin yapıdadır ve bir anlamda da (logos) tur.

 
İnsan mitleri yaşarken, kutsal olmayan ve kronolojik özellikteki zamanın dışına
çıkıp, nitelik açısından farklı bir zamana, hem en eski, hem de sonsuza dek
yakalanabilecek olan kutsal bir zamana açılıp, kendi kendinin kökenine
dönebilmelidir. Bu da mitos, bir başka deyişle ritus ile olur. Bir başka
deyişle ” Mythos, Ritos ile Ozmoslaşacaktır.” Bu tümce aslında bir
tarih sürecini kapsamakla beraber, mitolojinin felsefe, bilim, psikoloji ve din
ile olan ilişkilerini de içermektedir. Bütün bu konuların kavramlarının
etimolojik kökenlerine indiğimizde birbirleri ile ilgisiz gibi duran
sözcüklerin yeraltı kaynak gölünde buluştuklarını görebiliriz. Kısaca konumuzun
yelpazesi oldukça geniştir.

Bu yıl sohbet
dizgemizde evrenin oluşumundan, zamanın başlangıcından atomun nasıl oluştuğuna
oradan insanlığa gelene kadar geçirilen zaman süreci üzerinden bilgi fırtınası
yapacağız.

Sohbet bir anlamda
bir fizik-kimya-matematik ve kadim zamanların felsefe teorileri ile beyin
fırtınası şeklinde olacaktır. Hint atomculuğu, Yunan atomculuğu Zenon’nun zaman
paradoksunun bu günkü çağdaş bilime etkileri bazı konu başlıklarıdır. Bol
miktarlı görseller, videolarla ve belgesel ile 
desteklenecektir.

1 YILLIK SOHBET
PROGRAMI

SOHBET  (24 hafta )

EVRENİN VE GALAKSİLERİN OLUŞUMU TEORİ VE KURAMLAR (1.2.3.ve 4. Hafta)

GÜNEŞ SİSTEMİ VE DÜNYANIN OLUŞUMU  TEORİ VE KURAMLAR (5.6. ve 7. hafta)

CANLILAR VE İNSANIN OLUŞUMU  (8.9. 10 ve 11. hafta)

DİLİN OLUŞUMU VE GÖÇ (11.12 ve 13. hafta)

TOPLAYICILIK VE TARIM  (15.16 ve 17. hafta)

GÖÇ YOBLARININ TAKİBİ VE MEDENİYET (18.19 ve 20. hafta)

KADİM MEDİNİYETLERDE EVREN VE İNSANIN OLUŞUM MİTOLOJİLERİ (21. 22. 23 VE 24 hafta)

BAŞLAMA TARİHİ: 4 NİSAN CUMARTESİMAYIS AYINDA BAŞLAYACAK SEMİNERLER

TARİHLER SONRA İLAN EDİLECEK

DÜNYAYI PAYLAŞANLAR

DİJAN ÖZKURT – ELİF DEMİRKAYA- EYLÜL ALNIAÇIK

 EZGİ HAMZAÇEBİ -MERVE
ŞEN – SİBEL YARDIMCI

Bu ders kapsamında, Teorik Bakış dergisinin Bahar döneminde
yayınlanması beklenen  “Dünyayı Paylaşanlar” başlıklı 13. sayısı
vesilesiyle insan-sonrası ve yeni-materyalist tartışmalar ekseninde adları öne
çıkan düşünürlere odaklanılacaktır.

1. Hafta:

“İnsan-Sonrası Kuramlar İçin Bir Giriş ve Türlerin
Yoldaşlığı” – Sibel Yardımcı

“İnsan Merkezli Olmayan Filmsel Alana Bir Giriş: Temsilin
Sınırları, Kendinin Farkında Stil” –Özlem
Güçlü

2. Hafta:

“Ekonomiyi Düşünmede Yeni Materyalist İmkanlar: Şeyler,
Kudretler, Seçilimler” – Oğuz
Karayemiş

 “Karen Barad’da Faillik
Karşılıklı Sorumluluk ve Kırınım Metodolojisi”- Dijan Özkurt 

3. Hafta:

“”Latour’un Ağ Modeli ve Edebiyat Çalışmalarında Yeni
İmkanlara Doğru”- Ezgi Hamzaçebi

 “Deleuze Felsefesinden Hareketle
Edebiyatın Sağaltıcılığını ve Açtığı Etik İmkânları Düşünebilmek” –Merve Şen

4. Hafta:

“Uexküll: İnsan ve Hayvan Ortamlarında Gezintiler” –Eylül Alnıaçık

 “Anna Tsing’in
Mantarları: Kapitalizmin Derzlerinde Çoklu-Türler İçin Yaşam Olanakları”
–  Elif
DemirkayaFELAKETİN EŞİĞİNDE: KÜRESEL KRİZ VE EKOLOJİK DEVRİM

STEFO BENLİSOY

Küresel ekolojik kriz insanlığın tarih boyunca karşılaştığı en büyük meydan okumayı oluşturuyor. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda bu krize verilecek yanıtın ne olacağı, insanlık ve yeryüzündeki canlı hayatının nasıl bir seyir izleyeceğini tayin edecek. Tam da bu bağlamda, küresel ekolojik krizi aşabilecek radikal bir ekolojik dönüşüm/devrim ihtiyacı giderek daha fazla dile getiriliyor. İnsanlığın doğayla ilişkisinde topyekûn ve ivedi bir değişimi imleyen ekolojik ya da yeşil bir devrimin krizden çıkışın yegâne yolu olduğu, artık çok daha güçlü bir biçimde vurgulanıyor. Bu vurgunun gerisinde canlı yaşamını ve insanlığı ekolojik kriz felaketinden çıkaracak bir inisiyatifi müesses nizamdan ve egemenlerden beklemenin beyhude olduğunun açık biçimde ortaya çıkması yatıyor. Bu başlık altında küresel ekolojik krizin ulaştığı boyut, krizin olası etkileri ve nedenleri tartışılacak, nasıl bir ekolojik devrim sorusuna yanıt aranmaya çalışılacaktır.FOUCAULT SEMİNERLERİ

YUSUF
ÖZ

Bu seminer dizisinde Michel Foucault’nun
düşüncesinde önemli yeri olan iktidar, bilgi, öznellik, akıl gibi kavramları
onun yazdığı temel metinlere eğilerek tartışacağız.

Deliliğin Tarihi

 Kliniğin Doğuşu

Kelimeler ve Şeyler

 Hapishanenin Doğuşu

 Cinselliğin TarihiTÜRK EDEBİYATINDAN PORTRELER

TAHİR
ŞİLKAN________________________________________________________