Salı , 21 Eylül 2021

OzgurUniversite

2021 GÜZ DÖNEMİ ONLINE-ZOOM SEMİNERLERİ BAŞLIYOR!

2021 Güz Dönemi Online-Zoom Seminerleri Başlıyor Açılış Semineri: “ PERSPEKTİFİ VE PARADİGMAYI DEĞİŞTİRMEK: KAPİTALİZMDEN ÇIKMAK” Konuşmacı: FİKRET BAŞKAYA Tarih: 9 Ekim Cumartesi – Saat:19.30       Program: _____________ NE YAPMALI? İNSANLIĞIN KARŞI KARŞIYA BULUNDUĞU FELAKETLER VE ÇIKIŞ YOLLARI ÜZERİNE AHMET TONAK/SUNGUR SAVRAN Son zamanlarda toplumun aydın katmanlarında hemen her yerde bir çeşit yakınma işitiyoruz: “Dünyanın çivisi çıktı. Her alanda her …

Devamı »

EKSİK KİRLETME – HAKAN YURDANUR

    Neo – liberal mantık kirletmenin de eksik yada fazla oluşuna göre maliyet hesapları yapıyor. Çevre kirliliğinin ( ve tabiki doğaya saldırının ) en düşük olduğu ülkeler de bir miktar daha kirlenmenin olması gerektiğini savunuyor. Dünya da şu an tam olarak ele geçirilip yok edilmemiş ( ki yok denecek kadar az ) yerlerin bir an önce ele geçirilip kirletilme …

Devamı »

Araştırmacı Nevzat Onaran’ın “Devletin Dahili Harbi” kitabı hakkında söyleştik: Başvekalet kararnameleri, topluk yok etme talimatı gibiydi – Faik Bulut

Kolaj: Independent Türkçe Son kitabıyla bir kez daha sıradışı konulara ilişkin derinlemesine araştırma yapıp kitaplaştıran araştırmacı Nevzat Onaran ile Koçgiri, Pontos ve Dersim bölgelerinde devletin yürüttüğü eski savaşlarını konuştuk.  Yazar Nevzat Onaran – Şimdiye kadar yazdığınız kitapların çoğu, Osmanlıdan bu yana devletin ülkedeki azınlıkların haklarını yok sayma, asimilasyon, sürgün ve gerektiğinde mallarına el koymasına dair meseleleri sorgulayıp irdelemekle ilgilidir. Neden? Dört kitabımda Türk …

Devamı »

“Terör, Terörist, Terörle Mücadele…” – Fikret Başkaya

          “İstikrar: Amerika’nın düşmanıdır.”  (Stability: America’s enemy)   Albay Ralph Peter   ABD, ikinci emperyalist savaş sonrasında tartışmasız hegemonik bir güç haline geldi ve emperyalist hiyerarşinin tepesine oturdu. İngiliz hegemonyası 1910’lu yıllardan beri aşınmaktaydı; 1945 sonrasında hegemonya Atlantik’in ötesi yakasına geçti. ABD, savaş sonrasında dünya sanayi üretiminin %50’den fazlasını bir başına sağlıyordu… Emperyalist savaşın sonunda Almanya …

Devamı »

En büyük kirleticiler: Savaş sanayi ve NATO (İklim krizi militarizm ilişkisi-2) – Mustafa Durmuş

          Askeri harcamalar; genelde ulus devletler ve orduları aracılığıyla, petrol, su, maden gibi doğal varlıklar ve yeni pazarlar için ya da mevcut pazarları yeniden paylaşmak için çıkartılan emperyalist savaşlar, sömürgeci işgaller, iç savaşlar, çatışmalar sırasında yapılan harcamalardır. Öte yandan askeri harcamalar savaşlarla sınırlı değildir, barış zamanlarında dahi militarizmin yükselişi sırasında, bir askeri darbe sonrası kurulan askeri …

Devamı »

Talibancıların İslam anlayışının fikir ocağı: Diyobend Medreseleri – Faik Bulut

Kolaj: Independent Türkçe Ortaçağdan günümüze, inanç (her türlü din, mezhep ve tarikat) temelli köktenciliğin yol açtığı militanlığın kaynağı ve tanımı konusunda ortak bir görüşten söz edilemiyor. Siyasetçiler, liderler, araştırmacılar ve din âlimleri birçok noktada hemfikir olmadıkları gibi, birbirlerine zıt görüşler de ileri sürebiliyorlar. Bu tür yorumlara zemin hazırlayanlar ise El Kaide, IŞİD, İhvan, Taliban gibi örgütlerle gelenekçi selefiler veya politik İslamcılar …

Devamı »

TOPLUMSAL ÇELİŞKİLER SİSTEMİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ BİÇİMİ -3- [Güncel Bir Örnek] ‘ABD’NİN AFGANİSTAN MANEVRASI’ (I) – Nazım Can

4 Eylül 2021   Kapitalist emperyalist dünya ekonomisine hükmeden Anglosakson Siyonist Finans Oligarşisinin (ASFO’nun) [[1]] imzasını taşıyan bir kuralı vardır: “hiçbir zaman kaybetmemek için iki tarafa oynayıp, hangi taraf kazanırsa kazansın, her zaman kazanma” kuralıdır. Bu kural, Afganistan’da da yürürlükteydi. Çünkü 2001’den beri Afganistan, fiilen, ASFO’yu temsil eden ABD’nin önderliğinde,  İngiltere, Avustralya ve büyük çoğunluğu, Taciklerden oluşan “Kuzey İttifak Güçlerinin” …

Devamı »

Talibanname: Afganistan, Taliban ve devlet oyunları – Faik Bulut

Kolaj: Independent Türkçe Taliban‘ın Afganistan’ın başkenti Kabil‘e girmesiyle birlikte Orta Asya ve Ortadoğu’da uluslararası dengeler hızla değişmeye başladı. Buradan hareketle, Taliban ve Afganistan meselesinde fazlaca bilinmeyen ve göze çarpmayan bazı noktalara değinerek belli tespitler yapmaya çalışacağız. Taliban vilayetleri zorlanmadan ele geçirirken yaptığı ilk iş Bagram ve Pul-e-Çarkhi hapishanelerine tıkılmış El Kaide ve Tehrik-e Taliban Pakistan (Pakistan Taliban Hareketi-TTP) üyelerini bırakmak oldu. TTP …

Devamı »

Afganistan veya ‘Şark cephesinde yeni bir sey yok’…Fikret Başkaya

  * “Amiral Arthur Cebrowski dünyayı ikiye böldü: Küreselleşmiş devletler ve diğerleri. İkinciler, sadece doğal zenginlik ve emek gücü deposu olmaya mahkumdur. 11 Eylül sonrası Pentagon’un görevi artık savaşları kazanmak değil, küreselleşmemiş bölgeleri devlet yapılarından yoksun bırakmak ve buralarda kaos yaratmaktır”.(1)  ** “Katliam, kölelik ve yağma pahasına edinilen servetler, sermayeye dönüştürülmek üzere metropollere getiriliyordu”. Karl Marx (2) •Batı’nın zenginliği dünyanın …

Devamı »

İklim krizi gelir eşitsizliği ilişkisi – Mustafa Durmuş

              İklim değişimi hali hazırda gerçekleşiyor, doğa adeta “yeter artık” diye isyan ediyor. İklim bilimciler, kendini aşırı sıcaklar, kuraklıklar, fırtınalar, orman yangınları ve su baskınları/seller olarak gösteren iklim değişikliğinin temel nedeni olarak; atmosferdeki insan faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının (özellikle de karbondioksit gazının /CO₂)  artık sürdürülemez boyutlara erişmesini gösteriyor. Ancak sera gazı emisyonuna neden …

Devamı »

Anadolu’daki Soraniler: Şêxbızın aşireti (2) – Faik Bulut

  Şeyhbızıni ailesi göçe hazırlanıyor-Kürdistan bölgesi Bu bölümde Şeyhbızınilerin ilk anayurtları ile sonradan göç edip (50-100 yıllık bir zaman diliminde) konakladıkları ve Anadolu’ya gelerek yurt kurdukları bölgeler üzerinde duracak, konuya ilişkin farklı kaynaklardan örneklerle başlayacağız. Öncelikle, eski diplomat ve uluslararası ticari ilişkiler uzmanı Erhan Akbel’in Erbil’de görevliyken kendi aşireti Şeyhbızıni’nin tarihi konusunda yaptığı araştırma ve incelemeler sonucundaki tespitlerini aktarmalıyım. Akbel …

Devamı »

Anadolu’daki Soraniler: Şêxbızın aşireti (1) – Faik Bulut

Kolaj: Independent Türkçe Bu makale, esas olarak Haymana köylerinde yoğunlaşmış olan ve Sorani lehçesini kullanan Şêxbızıni aşireti hakkındadır. Meselenin iyi anlaşılması açısından bir ön açıklamaya ihtiyaç duyuyoruz: Arapça kökenli kabile (قبيلة) kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “boy” anlamıyla geçer. Arap dilindeki karşılığı ise daha kapsamlıdır. Genelde aynı kökene mensup akraba, soy ve aşiretlerden oluşan bir üst topluluk amaçlanır. Kabile, esas olarak ya dip ata yahut kurucu babanın adını alır. …

Devamı »

Taliban ve İslam Emirliği’nin yeni dış ilişkileri – Hakan Güneş*

      Kabil’in düşmesi ile Afganistan bayrakları gönderden indirildi ve yerlerine Taliban’ın İslam Emirliği bayrakları çekildi. Batı ülkeleri büyükelçiliklerini birbiri ardına boşalttı. Çoğu yerli personelini bile tahliye etmeyi başaramadı. Afgan çalışanlarına haber vermeden ülkeden kaçan Batı temsilcilikleri bile oldu. Dünya devletlerinin Kabil oluşacak yeni hükümetle nasıl bir ilişki kuracakları elbette henüz net değil ve büyük ölçüde Taliban’ın nasıl bir …

Devamı »

EKO – IRKÇILIK ÜZERİNE – HAKAN YURDANUR

  Son durağı neo- liberalizm de bulunan kapitalist sistemin temel işleyiş prensibinin  ekonomi —> toplum —> doğa olduğunu daha önceleri paylaşmıştık. Son durağın ana mekanizmasının da ekonominin toplum ve doğa ya hakim olma / ele geçirme biçiminde işlediğini belirtmiştik. Bu ele geçiriş beraberinde bir dizi büyük felaketi de oluşturuyor. Bu büyük felaketler birbirine zincirle bağlı. Irkçı saldırılar , orman yangınları …

Devamı »

Amazagi-Berberi halkının müzikal imecesi: Ahidus – Faik Bulut

Pazar 15 Ağustos  Kolaj: Independent Türkçe Kuzey Afrika’nın otokton (yerli-yerleşik etnik topluluk, milliyet) halkının özgün ismi “Amazag” (aslında Amazağ) olup, genellikleTürkiye ve dünyada “Berberi” olarak bilinir. Bu halkın dili için ( ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⵣⵗⵏ) “Amazagice”  tanımı kullanılır. Arap ulus-devletlerinde (Fas, Cezayir, Moritanya, Tunus, Libya, az oranda Mısır, vs) yaşayan bu azınlık toplumunun diline Arapça El Amazağiye (بالأمازيغيَّة) denilir. Afro-Asya dil ailesinden sayılır. Amazagiler ayrıca Mali, Kuzey …

Devamı »

İNSAN UTANARAK İNSAN OLUR – Kadir Cangızbay

          RTÜK başkanı var, adı Ebubekir; soyadı da, daha yeni öğrendim, Şahin. Nasıl olsa hangi soydan olduğunu   bildiğim için herhalde…   Ne demişti Ebubekir, mealen: Yangından söz edin, ama öyle alev falan göstermeyin; cezanız büyük olur. Geçen  sene de şöyle demişti:  “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimat ve telkin olmadı, ama olursa devletimizin başıdır, onun talimatları ve telkinleri …

Devamı »

HDP VE BİLEŞEN HUKUKU – MEHMET CAN

  Bir siyaseti olumlu ve olumsuz anlamda eleştirmek için vatandaş, yurttaş olmanız yeterli bir ölçüdür. İnsanlar vergi verir, verilen o vergilerle devlet, daha doğrusu demokratik devlet vatandaşların, toplumun, yurttaşların yaşam kalitesini artırmak için bir çaba içerisine girer. Demokratik devlet kaynakların aktarımında ve bölüşümünde eşit bir şekilde davrandığı ölçüde kişilerin, toplumların verdiği verginin bir karşılığı ve geri dönüşümü olmuş olur. Aynı …

Devamı »

Büyük yangın, büyük yıkım ve dinci İktidarın sefaleti… Fikret Başkaya

    “… Gericilik kaygan bir zemindir ki, adımını attın mı kendini aşağıda bulursun.” Engels*   Türkiye zaten yangın kuşağında, dolayısıyla orman yangınları bir istisna değil.  Atmosferin ısınmasıyla da yangınların sayısı ve yoğunluğu artmış bulunuyor… Yangınlar insan kaynaklı olduğu gibi, kendiliğinden de başlayabiliyor. İnsan kökenli yangınlar ihmalin veya kastın sonucu çıkıyor. Kökeni ne olursa olsun ‘iklim krizi’ yangınların sayısını ve …

Devamı »

Dr. Yalçın Çakmak: II. Abdülhamid’in Kızılbaşlara yönelik politikasının esası, ‘Tashih-i Akaid’ (Hidayete Erdirme) idi- Faik Bulut

Pazar 8 Ağustos 2021 10:25 Kolaj: Independent Türkçe 1982 Dersim/Tunceli doğumlu Dr. Yalçın Çakmak, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve doktorasını (2018) tamamladı. Kızılbaş/Alevilik, Bektaşilik, Türkiye’de dinî ve etnik gruplar başta olmak üzere dinler tarihi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları arasındadır. 2019 yılından itibaren Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademik çalışmalarını sürdürüyor. Tarih Vakfı Mütevelli …

Devamı »

Gündem eko-faşizm! – Yusuf Gürsucu*

Gündem eko-faşizm! 08 Ağu 2021 Küresel ısınmanın sonuçlarının açıkça ortaya çıktığı günümüzde, buna neden olan şeyin kapitalizmin aşırı üretim ve tüketim zorunluluğu olduğu gerçeği artık gizlenememektedir. Bu bağlamda halkların ekolojik sorunlara karşı artan tepkisel duyarlılığını saptırmak ve ekoloji sorunlarının toplumsallaşmasının önüne geçmek amacıyla, ‘eko-faşist ‘ ideoloji yaratılmaya ve sermaye hizmetine sunulmaya çalışılmaktadır. TEMA Vakfı’nın sermayedarlar eliyle kurulduğunu ve en son …

Devamı »

TOPLUMSAL ÇELİŞKİLER SİSTEMİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ BİÇİMİ -2- Nazım Can

7 Ağustos 2021     Toplumsal Tali Çelişkiler ve Özellikleri, Toplumsal tali çelişkiler, toplumsal olgunun varlığı ve işleyişindeki rolleri itibariyle ikinci derece çelişkilerdir. Bunların bazıları, mevcut toplumsal üretim biçiminin ürettiği çelişkilerdir. Bazıları da bir önceki dönemden intikal eden çelişkilerdir. Tali çelişkiler, varlıklarını sürdürebilmek veya muhafaza etmek için kendi güçlerinden ziyade, mevcut toplumsal temel çelişkinin alacağı pozisyona bağlamlı olarak çalışır ona …

Devamı »

Eski Mısır Başkanı Enver Sedat’ın eşi Cihan Hanım, zekâ ve ihtirasının bedelini nasıl ödedi? – Faik Bulut

Kolaj: Independent Türkçe Eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat‘ın eşi Cihan Hanım, 9 Temmuz 2021 akşamı hayata veda etti. “Saray’ın Hanımefendisi” olmanın ötesinde o, “devlet ricali/adamı” unvanına nazire yaparcasına “devlet kadını” olmaya özendi ve bu konuma layık görüldü. Muhtemelen bu yüzden Mısır tarihinde ilk kez, erkek bir başkanın eşinin cenazesinde “askeri tören” düzenlendi. Hakkında fikir yürütüp hüküm vermek için onun hayat hikâyesini bilmekte yarar var. Saray’ın Hanımefendisi Cihan ve Başkan Enver …

Devamı »

KAVRAMLAR ÜZERİNE – HAKAN YURDANUR

Eğer gerçeklerin kilidini açmak yada kapatmak istiyorsak elimizde kavramlardan daha güçlü silahlar bulunamaz. Bu açma – kapatma işleminin tarihsel – toplumsal koşullarda kendisini gerçekleştirmesi için yaslandığı konumu kadar bulunduğu tarafıda önemli. Şöyle de diyebiliriz ; her kavramın ona uygun düşen bir davranış biçimi var.  Bu radikal analizle destekli karşı çıkışta olabilir , içselleştirilip kabullenilmiş uyum sağlama biçiminde de gerçekleşebilir.   …

Devamı »

Rejimin Niteliğine Dair On Tez. Fikret Başkaya

      Türkiye’de ortalama bilinç, köşeli, bağnaz bir resmî tarih ve resmî ideoloji tarafından ‘iğdişleştirilmiş’, dumura uğratılmış bir bilinçtir. Resmî tarih, yalana, tahrifata, yok saymaya, adıyla çağırmamaya dayanan bir tarih versiyonudur. Fakat, resmî tarih, kendi başına bir amaç değildir. Resmî ideolojinin hammaddesidir. Şeylerin gerçeğine nufûz etmeyi zorlaştıran bir şey de Avrupa-merkezcilik, veya Avrupa-merkezli ideolojik yabancılaşma denilendir… Avrupa-merkezli yabancılaşma, eğitimli …

Devamı »

İLTİCA TEMEL BİR HAKTIR… EVRENSEL BİR HAKTIR… ADİL OKAY

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hemen herkesin bir yakını Avrupa, ABD veya İskandinavya ülkelerinde ya mültecidir ya da göçmen işçi. O ülkelerin ırkçıları, milliyetçileri, faşistleri yıllardır “mülteciler evlerine dönsünler…”, “yabancı işçileri istemiyoruz…” diye slogan atıyorlar. Daha da ileri gidip göçmenleri, mültecileri katledenler de oluyor. Solingen’de yakılan “soydaş”larınızı ne çabuk unuttunuz diyeceğim geliyor, bizim ülkemizdeki gizli, açık ırkçı ve milliyetçilere.   …

Devamı »

Biden politikaları ve iktidardan ayrılacağına dair spekülatif yorumlar- Faik Bulut

  ABD Başkanı Joe Biden’ın, iç ve dış siyasetteki tutumu birçok boyutuyla dünya kamuoyunda tartışılıyor. Bazı başlıklara bakarak tartışmaların muhtevasını kolayca anlayabiliriz: * Dünyaca ünlü Amerikan Associated Press haber ajansının 15/16 Mart 2021 tarihli değerlendirmesine göre Biden; yönetimi devralmasını izleyen 100 gün içinde iklim değişikliği, ekonomi, idari mekanizma, göç/göçmen ve pandemi (korona) salgınına ilişkin kararlar alarak kamuoyunda olumlu bir algı …

Devamı »

Paranın izini sür, yolsuzlukları gör! – Mustafa Durmuş

                                                S.Peker videoları ülkede yaygın yolsuzluklar ve rüşvetin olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Aslında bu durum yeni de, şaşırtıcı da değil. Kapitalizm öyle bir üretim ve bölüşüm ilişkilerine sahip ki bu düzenin kendi koyduğu yasalar çerçevesinde …

Devamı »

Arap ülkelerinde “namus cinayetleri” ve kadına şiddet örnekleri…- Faik Bulut

Pazar 18 Temmuz 2021 7:54 Kolaj: Independent Türkçe OECD’nin “Tek Bakışta Toplum 2019” araştırmasına göre, örgütün 36 üyesi arasında ömürlerinde en az bir kez eşinden fiziksel veya duygusal şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 38 ile Türkiye. Türkiye’nin hemen ardından yüzde 36 ile ABD geliyor. Yeni Zelanda yüzde 35 ile üçüncü sırada. OECD ortalaması ise yüzde 21,6. Türkiye, kadına yönelik …

Devamı »

Çin’in Yükselişi ve Olası Sonuçları – Reha ALPAY

Üç yıl önce yazdığım bir yazıda Çin’deki devlet kapitalizmini değerlendirmiş ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüleri dile getirmiştim1. Aradan geçen zaman içinde Trump’ın uyguladığı gümrük vergilerinin ve sermaye ihracını yavaşlatmaya yönelik önlemlerin2 Çin’e karşı etkisiz kaldığını gördük. Koronavirüs krizi ise tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine yol açarken, Çin büyümeyi sürdüren bir kaç ekonomiden biri oldu. Bu gelişmeler muhtemelen Çin’in nominal fiyatlarla da dünyanın …

Devamı »

TOPLUMSAL ÇELİŞKİLER SİSTEMİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ BİÇİMİ -1- Nazım Can

15 Temmuz 2021   Çelişki, maddenin varlık biçimidir. Maddesiz çelişki, çelişkisiz madde yoktur. Madde, düalitik, karşıt iki kutuplu hareketli bir yapıdadır. Evrensel düzeyde bu kutuplardan biri enerji, diğeri kütledir. Doğası gereği, ikisi de maddidir. Enerjiyi kütleden; kütleyi enerjiden koparmak mümkün değildir. Enerji, kütleyi etkileme, onu işleyebilme yeteneği iken; kütle, Higgs alanı ile etkileşime girebilen kuantum parçacıkların, hızlarının sınırlanıp düşürülmesinden türemiş, …

Devamı »

Kapitalizmle birlikte burjuva siyaseti de çöküyor… – Fikret Başkaya

    “Bu ancak şu anlama gelebilir: Oradan çıkmak için yol yok değil ama artık vakit, bugüne kadar bellediğimiz bütün eski yolları terk etme vaktidir”.                                                                                                           Aimé Césaire   “Eski dünya ölüyor, yenisi ise ufukta görünmüyor ve bu alacakaranlıkta canavarlar ürüyor”.                                                                                                                  Antonio Gramsci   Kapitalizm krizlerle yol alabilen bir sistem. Krizler arızi, beklenmedik bir şey değil, sistemin …

Devamı »

*MONARŞİ, OTOKRASİ ve “ÇÜRÜME”..Taner Timur

“Danimarka krallığında çürümüş bir şeyler var!”. “Hamlet”te, bir kale muhafızının ağzından çıkan bu sözler son zamanlarda sık sık kulaklarımda çınlıyordu ve kendi kendime sordum: yoksa yüzyıllar önce mutlak monarşilerde olduğu gibi, bugün de çağdaş otokrasilerde “çürümüş bir şeyler” mi vardı? Sonunda bu soru beni rahatsız etti ve ilk bakışta fantezi gibi görünecek bazı sezgilerimi deşmek ihtiyacı duydum. Gerçekten de toplumsal …

Devamı »

Osmanlı’dan sonra Arap şehirleri ile sivil-asker memurları nasıl değiştiler?- Faik Bulut

Cuma 9 Temmuz 2021 7:47 Kolaj: Independent Türkçe Elime geçen son iki kitabın ortak noktası, Birinci Dünya Savaşı’nda yenilip Ortadoğu’dan çekilen Osmanlı‘nın ardında bıraktığı Arap sivil-asker memurlar ile şehirlerin geçirdikleri dönüşümdü ve oldukça ilginç bilgiler içeriyordu. Bunlardan ilki Hazım Sağıye isimli yazarın Beyrut’taki bir yayınevi tarafından yayımlanan Arap Ortadoğu’sunun Romantikleri ( رومنطيقيّو المشرق العربيّ) isimli çalışmasıydı. Arap Ortadoğusu’nun Romantikleri kitabı Londra merkezli Suudi Arabistan gazetesi Şark’ul Avsat, geçtiğimiz …

Devamı »

Türkiye’nin Kâbil havaalanını koruma talebi ve Afganistan’ın geleceği – Faik Bulut

Faik Bulut Independent Türkçe için yazdı Erdoğan ile Biden, Afganistan Kâbil Havalanı’nın güvenliği konusunda uzlaşma sağlandı / Fotoğraf: Reuters Bugünkü konumuz, Biden yönetiminin Amerikan askerlerini Afganistan‘dan çekmesi ve hemen sonrasında Türkiye’nin başkent Kâbil’deki havaalanının güvenliğine talip olmasıdır. Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan, Brüksel’deki NATO Zirvesi’ne katılmadan önce, “Türkiye, Afganistan’daki durumu düzgün bir şekilde yönetebilecek tek güvenilir ülkedir” diyerek niyetini kamuoyuna duyurmuştu. 30 Haziran tarihli New …

Devamı »

BİR KEZ DAHA EKO – SOSYALİST PARADİGMA – HAKAN YURDANUR

        Fikret Başkaya “ Eko – Sosyalist Paradigma” isimli kitabını bir süre önce yayınlamış , bende haddim ölçüsünde kitap üzerine bir kaç şey yazmaya çalışmıştım. Gelin görün ki bu değerli eser önemini sadece teorik zenginliğinden değil , pratik ihtiyaçlardan da almakta. Neden mi ? Günümüz de o kadar çok “ eko – izm “ var ki ! …

Devamı »

“Müştereklerden” yoksun bir toplumsal yaşam sürdürülebilir değildir. – Fikret Başkaya

          [Not: Bu yazı: Kutsal devletin faşist katili tarafından hunharca katledilen Deniz Poyraz’ın saygıdeğer anısına adanmıştır… ]   “Ne bir toplum, ne bir ulus, ne de tüm çağdaş toplumların tamamı toprakların sahibidir. Onlar sadece kullanıcıdırlar, birer aile babası gibi [boni patres familias) iyileştirerek onu gelecek nesillere bırakmak zorundadırlar.” Karl Marx   “Doymak bilmez ihtiyaçlarını karşılamak için doğal …

Devamı »

Ortadoğu’da yeni hareketlenmeler ve göstergeleri – Faik Bulut

Pazar 27 Haziran 2021 5:08 NATO Zirvesi aile fotoğrafı, Rusya ve Çin’e karşı gövde gösterisi / Fotoğraf: Kevin Lamarque-Reuters Ortadoğu’da yeni hareketlenmeler görülüyor. Bugünkü yazımda hangi ülkelerde neler yaşandı veya yaşanıyor, önce ona ilişkin bilgi vereceğim, sonra da bazı tespitler yapıp genel gidişatın nereye yöneldiğini açıklamaya çalışacağım. Amacım, hareketlenmelerin ana çerçevesini çizmek suretiyle okuyucuya, değişim ve dönüşümleri anlamlandırmaya yarayacak bir …

Devamı »

Kamu Maliyesi Raporu ve Bütçe Gerçekleşmeleri bütçedeki adaletsizlikleri tescil ediyor!

Mustafa Durmuş (Karikatür: Engin Asyalı) Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta Kamu Maliyesi Raporu’nun (1) ilkini yayınladı Ardından da yılın ilk beş ayını içeren bütçe gerçekleşmeleri yayınlandı. Kamu Maliyesi Raporu bu yılın üç ayına ilişkin olarak dünyada ve Türkiye’de genel ekonomi ve kamu maliyesi alanındaki gelişmelere ayrıntılı bir biçimde yer veriyor. Bu şekliyle Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın çeyreklik hali gibi. Öncelikle, …

Devamı »

Muharrem İnce’nin pedagoji anlayışı, Türkçü siyasetin ürünüdür – Faik Bulut

Pazar 20 Haziran 2021 4:41     Kolaj: Independent Türkçe Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce, 2 Haziran tarihli bir TV söyleşisinde, “Kürtçe eğitim olmalı mı?” sorusuna uzun bir yanıt verdi. Şöyle: Anadilde eğitim talebi siyasetçilerin konuşacağı bir iş değil, herkes haddini bilsin. Anadilde eğitim konusu önce eğitimcilerin konuşacağı bir iş… Önce onu doğru tartışacağız, pedagojik tartışacağız. Bu anadilde eğitim konusu gazetecilerin, siyasetçilerin oy devşirmek …

Devamı »

YENİ DÜNYA DÜZENİ ŞEKİLLENİYOR – BİRİNCİ BÖLÜM Neden ikinci bir Yalta? y-Thierry Meyssan

Amerika Birleşik Devletleri olmayı hayal ettiği süper güç değil. Yüz müttefik devletle birlikte Suriye’de korkunç bir askeri bozguna uğradı Kendilerini kandırmaya devam etseler de artık muhasebe zamanı gelmiştir. Washington’un hayatta kalmak için düşmanlarından biriyle ittifak yapmaktan başka seçeneği yok. Bu Rusya mı, Çin mi olacak? Asıl soru bu. 3 Mayıs 2021’de düzenlenen G7 hazırlık toplantısında ABD ve İngiltere dışişleri bakanları …

Devamı »

İlerleme, kalkınma ve büyüme adına yok edilen doğa, çürüyen toplum… -Fikret Başkaya

  Kapitalizm, mülksüzleştirerek sermaye biriktirmektir. İnsana ve doğaya zarar vermeden, sosyal kötülükleri azdırmadan, ekolojik dengeleri aşındırmadan yol alması mümkün olmayan, absürt, lanetli bir sistem, bir üretim tarzıdır… Gerçek durum böyledir ama söylem başkadır… Maalesef, insanlar ekseri yıkılanı değil, yapılanı görme eğilimindedirler… Ve bu tavır olup bitenleri meşrulaştırıyor, egemenlerin işini kolaylaştırıyor… Kapitalizmin ürettiği, kapitalizmi de yeniden ve yeniden üreten, sıradan insanı …

Devamı »

Osmanlıya karşı İngilizlere casusluk yapan Yahudi şebekesi lideri Sara Aaronsohn’un Cemal Paşa ile Filistin macerası (II) – Faik Bulut

  Sara Aaronsohn Sara Aaronsohn’un macerasına kaldığımız yerden devam edebiliriz. The Encyclopedia of Jewish Women (Yahudi Kadınları Ansiklopedisi), Aaronsohn için şunları yazıyor: “Milli aktivist; Filistin’in Osmanlı yönetiminden kurtarılması maksadıyla Yahudilerin kurmuş oldukları ve İngiltere taraftarı NİLİ isimli yeraltı örgütünün hem koordinatörü hem de sonraki yerel lideri. Kendisi 1881 yılından sonra Filistin’e yerleşmeye (iskâna, mesken tutmaya) yönelik milli projede ikinci kuşak …

Devamı »

Osmanlıya karşı İngilizlere casusluk yapan Yahudi şebekesi lideri Sara Aaronsohn’un Cemal Paşa ile Filistin macerası (I) – Faik Bulut

    Birinci Kanal Harekâtı sırasında Osmanlı askeri Birseba’a mıntıkasında “Birinci Dünya Savaşı esnasında Kanal (Süveyş) cephesinde savaşan, İkinci Meşrutiyet devrinin önemli üç önderinden biri olan Cemal Paşa’nın savaş döneminde yanına (ve hatta yatağına kadar) girebildiği rivayet edilen, sadece Musevilerin (Yahudilerin-F.B.) yaşayabileceği bir ülke hayal eden, bu yüzden de Cihan Harbi’nde İngiltere tarafını tutarak İngiliz istihbarat örgütüne çalışan, güzelliği dillere destan …

Devamı »

*Atalarımızın Yöntemlerini Sürdürmek: Yerli Kadınlar Gıda Egemenliğine Çözüm Arıyor- Jessie Cherofsky

Yazar: Jessie Cherofsky “Gıda egemenliği, topraklarımızda sahip olduğumuz türleri bilmek, her bölgeye ne tür tohumlar ekeceğimizi bilmektir.” Bunlar, yakın zamanda sonuçlandırılan Dünya Yerli Kadınlar Konferansı’nda gıda egemenliği çalışma grubunun bir katılımcısı olan Kolombiyalı Amazon’dan Clemencia Herrera’nın sözleridir. Konferansda gıda egemenliği —bir halkın dış pazarlardan bağımsız olarak kendi gıdasını üretme yeteneği— konusunda, yerli gençleri geleneksel gıda yöntemleri hakkında eğitmek için okullar kurmaktan …

Devamı »

SUÇ VE KAPİTALİZM – HAKAN YURDANUR

      Dostoyevski ‘ nin Dünyaca ünlü baş yapıtı “Suç ve Ceza “ ya gönderme yapan bir başlık kullanmak istedim. Ciddi değişimi fark etmişsinizdir. Ceza kavramının yerini kapitalizm aldı. Cezalandırıcının neo liberalizm olması tabiki tesadüf değil. Suçun varlığı kapitalizme içkindir. İlginç şekilde suçun hem yaratıcısı hemde cezayı kesendir. Partinin hükümete , hükümetin de şirkete evrilişi birtakım dönüşümleri de gün …

Devamı »

*Leviathan’ın Dönüşü; CIA’nın Faşist Kökleri ve Soğuk Savaşın Gerçek Kökenleri (1) – Cynthia Chung

Cynthia Chung   Nazi Savaş Suçları ve Japonya İmparatorluk Yönetim Kayıtlarına İlişkin Kurumlararası Çalışma Grubu (Interagency Working Group-IWG) Kongrenin talebi üzerine 1998’de, tarihteki en geniş kapsamlı ve tek bir konulu belge üzerinde gizlilik derecesini kaldırma girişimini başlatmıştır. Bu girişimden sonra Nazi Savaş Suçlarına İlişkin Belgelerin İfşa Yasası (P.L.105-246) ve Japonya İmparatorluk Yönetimi Kayıtlarına İlişkin İfşa Yasası (P.L.106-567) kapsamında 8,5 milyon …

Devamı »

Amerikan ulusal istihbarat raporu: 2040’larda bizi nasıl bir dünya bekliyor?- Faik Bulut

Pazar 6 Haziran 2021 7:13 ABD yönetim binası Beyaz Saray, ‘Yıldızı sönen ve düşüşe geçen süper bir süper güç’ diye tanımlanıyor / Fotoğraf: AP ABD Milli İstihbarat Kurulu (National Intelligence Council-kısa adıyla NIC), 1979 yılında kurulmuştur. Her dört yılda bir dünyadaki eğilimler, gelişmeler ve genel gidişat hakkında hazırladığı raporu, bağlı bulunduğu Milli İstihbarat Müdürlüğü’ne (Director of National Intelligence-DNI) teşkilatına sunmaktadır. …

Devamı »

Suriye Arap Cumhuriyeti’nde devlet başkanlığı seçimleri -Thierry Meyssan

Suriye devlet başkanlığı seçimi, dış saldırılar karşısında kazanılan zaferin bir kutlamasıydı. Beşar Esad’ın otoritesini, siyasi fikirleri için değil, bir komutan olarak cesareti ve azmi için doğrulamış oldu. Bu savaşı kaybeden Batılılar ise bunu kabullenmekte hala zorlanıyorlar. Dolayısıyla bu seçimi yok hükmünde sayıyorlar. Suriyeli yetkilileri işkenceci olarak göstermekte ısrar ediyorlar ve kendi işledikleri suçları bir türlü kabul edemiyorlar.  | 1. HAZİRAN 2021 …

Devamı »

“Devletin Ülkesi ve Milleti…”(1) – Fikret Başkaya

              “ Görüntü gerçek olsaydı, bilime gerek kalmazdı”                                                                                                           Karl Marx Anayasada ‘devletin ülkesi ve milleti’ deniyor. Bir devlet var, bir de onun ülkesi ve milleti var… İlişkinin yönü devletten halka, emekçi kitlelere doğru… Bu, Eski Rejimlere (Ancien Régimes) mahsus bir şeydir. Orada ilişkinin yönü kraldan, padişahtan, imparatordan, Saraydan halka, halklara, kitlelere doğrudur… Halk tebâdır, …

Devamı »

Suudi-Türkiye yakınlaşmasının arka planı ve Ortadoğu’daki yeni ilişkiler- Faik Bulut

Pazar 30 Mayıs 2021 6:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Kralı Salman, “yakınlaşma zaman alacak gibi görünüyor” / Fotoğraf: AA Ortadoğu devletleri arasında süregelen gergin ve hatta çatışmalı ilişkiler, son altı aydan bu yana yerini diyaloga ve dolaysız görüşmelere bıraktı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan, Fas gibi birçok Arap devleti İsrail ile normal ilişki kurdu. Umman Sultanlığı ile Katar, zaten bir şekilde İsrail’e çoktan el uzatmışlardı. Adı …

Devamı »

DOĞANIN FİNANSALLAŞMASI – HAKAN YURDANUR

        Değerin yerine fiyatın konduğu kapitalizmde alınıp satılan herşey güzeldir. Hele bu önce değersizleştirilip sonra da cüzdana sığdırılıyorsa daha da güzeldir. Ormanların , derelerin , dağların , ovaların alınıp satıldığı bir hisse senedine dönüştürüldüğü günlerden geçiyoruz. Bu akıl tutulmasının altına serilen kilimin üzerinde “ Finansallaşma “ yazıyor.  Peki ama neden ? Finansallaşma daha önceden yaratılmış olan değerin …

Devamı »

İki tarihi belge: İsrail devleti nasıl kurulur ve “Bir Kürt devleti” nasıl önlenir?- Faik Bulut

Pazar 23 Mayıs 2021 7:28     Kolaj: Independent Türkçe Yüz yılı aşkın bir süreden bu yana Ortadoğu’nun çözülememiş Filistin ve Kürt sorununa dair pek çok şey anlatılmıştır. Bu makalemizde çok az kişinin haberdar olduğu iki tarihi belgeden söz edeceğiz. İlki, 2003 yılında Amerikan askerlerinin Irak’ı işgal etmesinden hemen sonra İran, Suriye ve Türkiye’nin de yakından ilgilendiği muhtemel bir “Kürt devleti”nin kurulması hakkındadır. İkincisi, Birinci …

Devamı »

Önce sosyal adalet! – Mustafa Durmuş

        20 Mayıs 2021   Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları artırıldı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde litre fiyatında benzine 55 kuruş, motorine 67 kuruş ve LPG’ye 35 kuruş zam yapıldı. Bu zammın sonucunda ÖTV artışıyla 1 litre benzinin fiyatı 7.72 TL’ye ve 1 litre motorinin fiyatı 7.19 TL’ye çıktı. Böylece geçen yıl …

Devamı »

FERMAN PADİŞAHINSA DAĞLAR BİZİM Mİ? – Serap Çakalır

        Yıllarca sürerek kamuoyunda büyük yankılar uyandıran Cerrrattepe ve Loç Vadisi direnişlerinde olduğu gibi, şimdi de İşkencedere Vadisi halkı toprağını, ormanını ve suyunu korumak için ayağa kalkmış durumda. İktidara yakınlığı ile bilinen ihalenin sahibi Cengiz İnşaat’ın iş makineleri, jandarma korumasında başlatılan ağaç kesimini ara vermeden sürdürüyor. İnşaat firması, direnişçilerin girmesini engellemek için, çalıştığı alana demir kapı koydu. …

Devamı »

İsrail’de « iç savaş » gerçekten başladı mı? – Thierry Meyssan

        Tüm dünya kılını kıpırdatmadan İsrail ve Filistinliler arasındaki yeni çatışmaları izlemekte. Her iki taraftan akan kan karşısında adım atmamakta. Olayların akışı, yabancı güçlerin, ABD, İran ve Türkiye’nin yangına benzin döktüğünü doğruluyor. Öte yandan bu çatışma, İsrail’de olası bir iç savaşın çıkmasına tanık olmamız nedeniyle 73 yıldan beri süregelen savaşlardan farklıdır. Dolayısıyla, bu yangının kendiliğinden mi yoksa …

Devamı »

Kapitalizm – Devlet – Mafya… -Fikret Başkaya

        “Kapitalizm yasal mafya, mafya da yasal olmayan kapitalizmdir”.                                                            Dario Bötancourt- Maria Garcia   “Kapitalizm, egemen sınıf tarafından kanunileştirilmiş (yasalara bağlanmış) bir kanunsuzluktur”.                                                Al Capone (Amerikalı mafya lideri, milyoner)   “Devlet için kurşun atan da şereflidir, kurşun yiyen de şereflidir”.                                                             Tansu Çiller (Eski başbakan)     Mafya lideri Sedat Peker’in yaptığı peş peşe açıklamalar, …

Devamı »

*Kudüs’te Üçüncü İntifada’nın ayak sesleri ve çatışmanın değişen kuralları – Faik BULUT

Pazar 16 Mayıs 2021 8:55 İngilizce duvar yazısı: “Biz sempati değil, pratik istiyoruz” / Fotoğraf: Twitter Kudüs’te Mescid-i Aksa olayları yeniden alevlendi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs’ün Şam ve El Amud Kapısı önündeki oturma alanlarını kapatmıştı. Maksat, teravih namazı sonrasında orada oturacak kalabalığın önüne geçmekti. Çünkü halk arasında yüzyıllardan beri benimsenen gelenek uyarınca Filistinliler, aileleriyle birlikte orada …

Devamı »

Cari açığa dayalı büyümeye devam / Portföy yatırımları paradoksu (2) – Mustafa Durmuş

        16 Mayıs 2021 Bir önceki yazımızda AKP iktidarlarının yüksek cari açıkla ekonomiyi büyütme stratejisini benimsediklerini, ancak bu yolun sürdürülemez bir yol olduğunu vurgulamış ve böyle bir cari açığı kapatma yollarından biri olan doğrudan yabancı yatırımlarında son yıllarda görülen keskin düşüşü ele almıştık. Bu bölümde cari açığı kapatmanın bir diğer yolu olan portföy yatırımlarından, yani borsaya ve …

Devamı »

*Faşizmin küresel yayılması COVID-19’un yayılması kadar gerçek – Walden Bello

   (Photo: Shutterstock) Faşizmin küresel düzeyde yaygınlık kazanması, koronavirüs salgınının (COVİD-19) dünya çapında yayılması kadar bir gerçek. Akademik analiz açısında konuyu ele alacak olursak; “faşist eğilimli” bir hareket ile gerçek anlamda faşist bir hareket arasında veya aşırı sağcı faşist bir rejim ile otoriter popülist faşist bir rejim arasında ayırım yapmak meşru bir çaba olabilir. Ancak, ben Filipinler parlamentosunun eski bir …

Devamı »

Ermeni-Kürt ilişkisinde “Ağaların ilk gece hakkı” tartışmalarına farklı bir bakış- Faik Bulut

Pazar 9 Mayıs 2021 7:48 Kolaj: Independent Türkçe Prof. Dr. Taner Akçam, Ermeni meselesi hakkında yeni çıkan bir kitabı münasebetiyle Gazete Duvar‘da yayımlanan söyleşisinde şöyle bir ifade kullanıyordu: Hıristiyanlara biçilen yer, ikinci sınıf vatandaş olmaktı. Korkunç bir örnek vereyim: 19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları, evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi. Onun ötesinde Ermeniler çifte vergi veriyordu. Bir, devlete …

Devamı »

1915 yılı sonrası Ermeni ve Kürt ailelerin Mısır’da akrabalık ilişkilerine dair bir roman – Faik Bulut

Cumartesi 8 Mayıs 2021 7:42 Kolaj: Independent Türkçe Osmanlı yönetiminin Ermenilere yönelik katliam ve tehcir politikasından önceki Kürt-Ermeni ilişkilerinin önemini biliyorum. Ermeni kimliğim ve aslıma bağlıyım da… Ancak ben, Mısırlılardan daha çok Mısırlı olduğum kanaatindeyim. Bu ifadeler, Lusi isimli bir kadına ait. Peki, kimdir o? Osmanlı zamanındaki katliamdan kaçıp Mısır‘a yerleşmiş, Ermeni bir ailenin kızı. Kürt bir baba ile Ermeni bir anneden …

Devamı »