Cumartesi , 18 Mayıs 2024

Özgür Üniversite Mayıs Seminerleri Başlıyor

ChHBpY1WUAE0OwP

 

NASIL KAYIT YAPTIRACAKSINIZ ? TIKLAYINIZ

 

 

 • ÇİN’DE DEVRİMLER VE KARŞI-DEVRİMLER

Burak GÜREL

 Bu seminerler dizisinde Çin’in ekonomik, toplumsal ve siyasal dönüşümü sınıf mücadeleleri temelinde ve uzun dönemli bir perspektif ile incelenecek. 1949 Çin Devrimi’ni hazırlayan koşullar, devrimin başarıları ve başarısızlıkları, kapitalizmin restorasyonu ile ülkenin güncel toplumsal ve siyasi çelişkileri ele alınacak.

 1. Devrim Öncesinde Çin
 1. Çin Devrimi’nin Öznel Koşulları 
 1. Çin Devrimi’nin Başarıları, Başarısızlıkları ve Yenilgisi (1949-1978) 
 1. Çin’de Kapitalizmin Restorasyonu, Gelişimi ve Güncel Çelişkileri (1979-2016)

Seminerler için okunması gereken kaynaklar

Burak Gürel, “Dünya Kapitalizminin Krizi ve Çin’in Yükselişi”, Devrimci Marksizm, sayı: 13-14, İlkbahar-Yaz 2011, s. 9-47.

Levent Dölek, “Devrimden Sonra Çin: Beyaz Kediyle Siyah Kedinin Kavgası”, Devrimci Marksizm, sayı: 13-14, İlkbahar-Yaz 2011, s. 68-105.

Daha ayrıntılı okumak isteyenler için tavsiye edilen kaynaklar

Arif Dirlik, Küreselleşmenin Sonu Mu?, çeviri: İsmail Kovacı, Veysel Batmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012, s. 78-113, 208-222.

Lev Troçki, Çin Üzerine, çeviri: Ömer Gemici, İstanbul: Tarih Bilinci Yayınevi, 2004.

Mao Zedung, Pratik ve Çelişki Üzerine, çeviri: Ahmet Kırmızıgül, Ankara: Epos Yayınları, 2009.

Minqi Li, Yükselen Çin ve Kapitalist Dünya Ekonomisinin Çöküşü, çeviren: Aytül Kantarcı, Ercüment Özkaya, Ankara: Epos Yayınları, 2009.

Ray Huang, Çin Tarihi: Bir Makro Tarih Yaklaşımı, çeviri: Attila Sönmez, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.

BAŞLAMA TARİHİ: 12 MAYIS PERŞEMBE –19.00 – (4 HAFTA)

———————————————

 • FOTOĞRAF ATÖLYESİ

12227632_1044787652232310_833685145698520585_n

Gençer YURTTAŞ

Özgür Üniversite Fotoğraf Atölyesi, fotoğraf üretebilecek temel ekipman ve zamana sahip katılımcılara yöneliktir. Özgür Üniversite Fotoğraf Atolyesi, daha çok katılımcıların, fotoğraf bilgisi, ilgisi ve deneyimine göre şekillense de, atolye kapsamında fotoğraf tekniğine yönelik dersler devam ederken, katılımcılardan bu tekniği geliştirecek çekimler yapması beklenmektedir.

BAŞLAMA TARİHİ: 05 MAYIS PERŞEMBE –19.00 – (6 HAFTA)

———————————————————

 • DİĞER SİNEMA

  rubon96

Nurşen BAKIR

Sinema anlatımının günümüzden ve  tarihten  örnekleriyle sinemadaki ana akım dışı uygulamalarını inceleyeceğimiz bu seminerlerde sinemasal pratik ve kuramlara ilişkin çeşitli teknikleri analiz edeceğiz. alışageldiğimiz sinemasal yöntemlere ideolojik  ve tarihsel bağlamları içerisinden bakıp aykırı uygulamaların bu yöntemleri kullanış ve yeni arayışlarını değerlendireceğiz.

BAŞLAMA TARİHİ: 07 MAYIS CUMARTESİ-19.00- (6 HAFTA)

————————————————————————–

 • SİYASİ DÜZENLERİN DÜZENLENİŞİ

  sinan_birdal

Sinan BİRDAL

Bu seminer akademik kurumlarda uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi olarak, devlet idaresinde dış politika ve iç politika olarak ayrışan alanların aslında birbiriyle içsel olarak bağlantılı olduğu varsayımından yola çıkıyor ve bu bağlamda dünya düzeni ve siyasi rejimler arasındaki bağlantıları ele alıyor. Seminerin ilk kısmı siyasal düzen, dünya düzeni, düzensizlik, düzen ve devrim, bir bilimsel kategori olarak düzen gibi kavramlar üzerinden düzen kavramını tartışıyor. İkinci kısımda dünya düzeninin büyük güçleri ve bunların siyasi rejimleri ele alınıyor.

BAŞLAMA TARİHİ: 11 MAYIS ÇARŞAMBA –19.00- (4 HAFTA)

————————————————————————————–

 • WİTTGENSTEİN VE TRACTATUS

levent_safali

Levent SAFALI

Dünya ile dil arasındaki ilişkinin sırlarına yönelen kuşkusuz ilk Witgenstein değildi.  Ama Nietzsche sonrasında bu alanda en yaratıcı katkılar ondan gelmiştir. “Dil”in dünyayı resmettiğini ve bunun yanısıra düşüncenin ve anlamın sınırlarını çizdiğini belirtir Witgenstein.

Daha sonraki çalışmalarında bu konudaki görüşlerini değiştirecek olsa da, Tractatus’da ortaya koyduğu iddialar tamamen boşa çıkmış değildir. Onun bu ilk dönem felsefesini,  içeriği ve argüman analizi ile ele alacağız.  Toplam 6 haftalık bir buluşma planlıyoruz.

BAŞLAMA TARİHİ: 23 MAYIS PAZARTESİ –19.15 – (6 HAFTA)

————————————-

 • ALTERNATİF HUKUK SÖYLEŞİLERİ

ercan_kanar

Ercan KANAR

Özgür Üniversitedeki hukuk çalışmalarımızda tarihsel olarak tüm dönemlerdeki egemen hukuk sistemleri irdelenirken, esas olarak da  özgür birey ve özgür toplum hedefi açısından aşağıdan yukarıya nasıl bir hukuk mücadelesi ve üretimi yapılmalıdır sorusuna birlikte yanıtlar arayacağız. Suç-ceza-hapishane olgu ve kavramlarını, bugün egemen hukuk haline gelen “düşmanla savaş hukuku”nu özgürlükler açısından sorgulayacağız, yargının işleyişini, kurumsal yapısını, avukatlık hukukunu, avukatlara düşen felsefi sorumluluğu, alanımızla ilgili ulusal üstü bağıtları hep birlikte irdeleyeceğiz.

Ayrıca bu çalışmalarımızda konumuzla ilgili teorik eserleri, edebiyata yansıyan yaşanmış hukuk vakaları romanlarını tanıyacağız. Tipik BM İnsan Hakları Komisyonu kararlarını ve AİHM kararlarını irdeleyerek tartışacağız. Ayrıca mevcut egemen yargı pratiğinden tipik örnekleri eleştirel bir tarda inceleyeceğiz.

BAŞLAMA TARİHİ: Seminer tarihi netleştiğinde duyurulacaktır

——————————-

 • HEGEL VE HEGELCİLİK

dogan_gocmen

Doğan GÖÇMEN

Derste Hegel’in Tinin Fenomenolojisi adlı eseri merkeze alınacaktır. Bu eserin temel kavramlarından hareketle Hegel’in mantık kuramı, siyaset felsefesi, toplum ve tarih felsefesi ve estetik kuramı derinlemesine incelenecektir. Derste daha çok doğrudan orijinal metinlerin çözümlemesi üzerinden çalışılacaktır. Aristoteles, Descates, Spinoza, Kant ve Leibniz gibi Hegel öncesi filozoflar ve felsefe sistemleri dikkate alınacağı gibi örneğin Marx ve diğer Genç Hegelciler gibi Hegel sonrası filozoflar da dikkate alınacaktır. Her oturumda ayrıca Žižek ve Jameson gibi çağdaşımız olan en az bir filozof, Hegelci felsefenin bugün nasıl alımlandığını ve tartışıldığını göstermek için eleştirel olarak tartışılacaktır.

BAŞLAMA TARİHİ: 4 HAZİRAN CUMATESİ-13.00-16.00– (4 HAFTA)

——————————————————————

 

afis

KAYITLAR BAŞLADI….

İstanbul Özgür Üniversite

2016 BAHAR Dönemi Seminerleri Başlıyor!

Açılış Semineri
“XXI. YÜZYILDA DEVRİM”
Konuşmacı
FİKRET BAŞKAYA
Tarih
26 Mart Cumartesi Saat:15:00
Yer

İstanbul Özgür Üniversite

 

 

__________________________

 

NASIL KAYIT YAPTIRACAKSINIZ ? TIKLAYINIZ

 

————————————————————————

Program:

Pazartesi – 19.00 – 21.00 

 

 • ŞİİR SEMİNERİ

Berrin TAŞ

berin_Tas

Şiirde;İzlek, Ritm, İmge-simge, Dil, estetik bir yaklaşımla anlatılacak
Şiir tarihinden örneklerle şiir irdelemeleriyle sürecek.

BAŞLAMA TARİHİ: 28 MART PAZARTESİ – 6 HAFTA

 _________________________________________

Salı –  19.00-21.00

 • KAPİTAL OKUMA: Üçüncü Cilt

Ahmet TONAK – Sungur SAVRAN

Ahmet_Tonak_Ozgur_Universite2

 1. Yeni araştırmalar ışığında Kapital III: MEGA-2 çalışmaları (EAT) — 29 Mart

  Ahmet Tonak, “MEGA – 2, Plan Sorunu ve Kâr Oranının Düşme Eğilimi”, İktisat Dergisi (yayınlanacak).

2. Kapital’in mimarisinde Üçüncü Cilt’in yeri (SS) — 5 Nisan

Kapital, C. I, “Almanca Birinci Basıma Önsöz” ve “Almanca İkinci Basıma Sonsöz”, s. 17-29.

Kapital, C. II, s. 337-340.

Sungur Savran, “Karl Marx/Kapital” bölümü, Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu, Yordam Kitap, 2013, s. 216-232.

3. Dönüşüm, değer, üretim fiyatı (EAT) 12 Nisan

Kapital, C. III, Bölüm 8 & 9, s. 149-179.

Ahmet Tonak, “Dönüşüm Sorunu Üzerine Bir Not”, Nail Satlıgan/E. Ahmet Tonak/Sungur Savran, Kapital’in İzinde, Yordam Kitap, 2012, s. 159-165.

4.“Dönüşüm sorunu” (SS) — 19 Nisan

Sungur_Savran_Ozgur_Universite

Sungur Savran, “Kapitalist Üretim Tarzında Yüzey Biçimleri”, Kapital’in İzinde, s. 133-158.

5. Piyasa değeri, piyasa fiyatı, artık kâr (SS) — 26 Nisan

Kapital, C. III, Bölüm 10, s. 180-203.

Nail Satlıgan, “Değer Büyüklüklerinin Belirlenmesi Üzerine: Filolojik bir Değerlendirme”, Kapital’in İzinde, a.g.y., s. 166-183.

6. Kâr oranının düşme eğilimi ve krizler (EAT) — 3 Mayıs

Kapital, C. III, Bölüm 13 & 14, s. 215-245.

Ahmet Tonak, “Kâr Oranının Düşme Eğilimi Üzerine”, Fikret Şenses Anısına, İletişim Yayınları (yayınlanacak).

7. Ticaret sermayesi ve ticaret kârı (EAT) — 10 Mayıs

Kapital, C. III, Bölüm 16 & 17, s. 271-305.

8. Finans sermayesi ve hayali sermaye (EAT) — 17 Mayıs

Kapital, C. III, Bölüm 21, 23 & 25, s. 339-359, 371-390, 400-416.

Nail Satlıgan, “Günümüz Kapitalizminin Pamuk İpliği: Hayalî Sermaye Spekülasyonu”, Kapital’in İzinde, a.g.y., s. 184-205.

9. Toprak rantı (SS) — 24 Mayıs

Kapital, C. III, Bölüm 37, 38 & 45, s. 611-645, 736-758.

10. Sınıflar (SS) — 31 Mayıs

Kapital, c. III, Bölüm 48, 51 & 52, s. 799-817, 858-866.

Sungur Savran, “Sınıfları Haritalamak: Sınıflar Birbirinden Nasıl Ayrılır?”, Sungur Savran/Kurtar Tanyılmaz/E. Ahmet Tonak, Marksizm ve Sınıflar. Dünyada ve Türkiye’de Sınıflar ve Mücadeleleri, Yordam Kitap, 2014, s. 25-67.

BAŞLAMA TARİHİ: 29 MART SALI – 10 HAFTA

_________________________________________

Çarşamba –  19.00-21.30

 • SENARYO YAZIMI

huseyin_kuzu

Hüseyin KUZU

BAŞLAMA TARİHİ: 30 MART ÇARŞAMBA – 6 HAFTA

 

 

______________________________________________

Çarşamba –  19.00-21.00

 • RESİM ATÖLYESİ

Haydar ÖZAY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Özgür Üniversite Resim Atölyesi, yeni öğrenci katılımlarıyla desen ve yağlı boya çalşmalarına devam edecek.

 

BAŞLAMA TARİHİ: 30 MART ÇARŞAMBA

 _______________________________

Perşembe – 19.00 – 21.00

 • SİSTEM, DEVLET, YÖNETİM BİÇİMLERİ

İzzettin ÖNDER

izzettin

 

 1. Günümüz Türkiye’sinin Devlet ve Yönetim Biçimi
 2. Devlet Teorileri
 3. Sermaye Biçimleri
 4. Sömürü Biçimleri
 5. Asrımızın Olası Sonlandırılması
 6. Tartışma

BAŞLAMA TARİHİ: 31  MART PERŞEMBE – 6 HAFTA

________________________________________

Cumartesi -13.00-15.00

 • AYLIK SÖYLEŞİLER:

Taner TİMUR  

taner-timur-portre1

 

 

 

 

___________________________

Cumartesi -15.30-17.30

Cumartesi Seminerleri….

ozgur_uni

 • XXI. YÜZYILDA EMPERYALİZMİN JEOSTRATEJİSİ ve ORTADOĞU

ERDOĞAN AYDIN

ERHAN KELEŞOĞLU

FEHİM TAŞTEKİN

HAKAN GÜNEŞ

SELİM SEZER / NİCOLA SAAFİN

SİNAN BİRDAL

TANER TİMUR

Y.DOĞAN ÇETİNTKAYA

ZEYNEP ARIKANLI

____________________________

Cumartesi -15.00-18.00

 • KENDİNİ BİLME’NİN YOLU: ARKE-YAZIM OLARAK FENOMENOLOJİ

ERKUT SEZGİN

cetvel

Özgür Üniversite’de bahar dönemi için Felsefe çalışmaları, aşağıda özetlenen düşünme dolayımını katılımcılara açacak düşünce denemelerini tanımaları; bu denemelere katılmaları dolayımında  hatırlatma ve sorgulamalara bağlı diyaloglarla  ilerliyor.

Arke-yazım olarak Fenomenoloji temsil dillerinin kurallarıyla düşünmeyi; konuşmayı; yazmayı-okumayı; akıl mantık yürütmeyi öğrenme sonucu ortaya çıkan zihnin “öznellik-nesnellik”, “doğruluk-kesinlik” inanışlarıyla yapılanmasına zemin olan imlem farklarının bağlantılı tezahür zeminine dokuna-yaza kazanılan felsefi bir berraklaşmaya odaklanan fiili bir uyanışı karakterize ediyor.

Yazının devamını okumak için tıklayınız

_______________________________________

Cumartesi -19.00-21.00

 • PSİKO-SOSYAL

Doğan ŞAHİN

dogan_sahin

Bu seminer dizisinde güncel toplumsal ve politik olayların  ardındaki psikolojik etkenler ile toplumsal olayların, kişilerin ve toplumun psikolojisini nasıl etkilediğini ele alacağız.

Ele alacağımız başlıca konular ise şunlar olacak: Savaş ve barış; dayatma ve uzlaşma; sevgi ve nefret; demokrasi ve diktatörlük.

BAŞLAMA TARİHİ: 02 NİSAN CUMARTESİ

___________________________________________

!!MAYIS AYINDA BAŞLAYACAK SEMİNERLER!!

 

 • SİYASİ DÜZENLERİN DÜZENLENİŞİ

Sinan BİRDAL

sinan_birdal

Bu seminer akademik kurumlarda uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi olarak, devlet idaresinde dış politika ve iç politika olarak ayrışan alanların aslında birbiriyle içsel olarak bağlantılı olduğu varsayımından yola çıkıyor ve bu bağlamda dünya düzeni ve siyasi rejimler arasındaki bağlantıları ele alıyor. Seminerin ilk kısmı siyasal düzen, dünya düzeni, düzensizlik, düzen ve devrim, bir bilimsel kategori olarak düzen gibi kavramlar üzerinden düzen kavramını tartışıyor. İkinci kısımda dünya düzeninin büyük güçleri ve bunların siyasi rejimleri ele alınıyor.

_______________________________________

 

 • ÇİN’DE DEVRİMLER VE KARŞI-DEVRİMLER

Burak GÜREL

Bu seminerler dizisinde Çin’in ekonomik, toplumsal ve siyasal dönüşümü sınıf mücadeleleri temelinde ve uzun dönemli bir perspektif ile incelenecek. 1949 Çin Devrimi’ni hazırlayan koşullar, devrimin başarıları ve başarısızlıkları, kapitalizmin restorasyonu ile ülkenin güncel toplumsal ve siyasi çelişkileri ele alınacak.

 1. Devrim Öncesinde Çin
 1. Çin Devrimi’nin Öznel Koşulları 
 1. Çin Devrimi’nin Başarıları, Başarısızlıkları ve Yenilgisi (1949-1978) 
 1. Çin’de Kapitalizmin Restorasyonu, Gelişimi ve Güncel Çelişkileri (1979-2016)

Seminerler için okunması gereken kaynaklar

Burak Gürel, “Dünya Kapitalizminin Krizi ve Çin’in Yükselişi”, Devrimci Marksizm, sayı: 13-14, İlkbahar-Yaz 2011, s. 9-47.

Levent Dölek, “Devrimden Sonra Çin: Beyaz Kediyle Siyah Kedinin Kavgası”, Devrimci Marksizm, sayı: 13-14, İlkbahar-Yaz 2011, s. 68-105.

Daha ayrıntılı okumak isteyenler için tavsiye edilen kaynaklar

Arif Dirlik, Küreselleşmenin Sonu Mu?, çeviri: İsmail Kovacı, Veysel Batmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012, s. 78-113, 208-222.

Lev Troçki, Çin Üzerine, çeviri: Ömer Gemici, İstanbul: Tarih Bilinci Yayınevi, 2004.

Mao Zedung, Pratik ve Çelişki Üzerine, çeviri: Ahmet Kırmızıgül, Ankara: Epos Yayınları, 2009.

Minqi Li, Yükselen Çin ve Kapitalist Dünya Ekonomisinin Çöküşü, çeviren: Aytül Kantarcı, Ercüment Özkaya, Ankara: Epos Yayınları, 2009.

Ray Huang, Çin Tarihi: Bir Makro Tarih Yaklaşımı, çeviri: Attila Sönmez, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.

____________________________________

 • HEGEL VE HEGELCİLİK

Doğan GÖÇMEN

dogan_gocmen

Derste Hegel’in Tinin Fenomenolojisi adlı eseri merkeze alınacaktır. Bu eserin temel kavramlarından hareketle Hegel’in mantık kuramı, siyaset felsefesi, toplum ve tarih felsefesi ve estetik kuramı derinlemesine incelenecektir. Derste daha çok doğrudan orijinal metinlerin çözümlemesi üzerinden çalışılacaktır. Aristoteles, Descates, Spinoza, Kant ve Leibniz gibi Hegel öncesi filozoflar ve felsefe sistemleri dikkate alınacağı gibi örneğin Marx ve diğer Genç Hegelciler gibi Hegel sonrası filozoflar da dikkate alınacaktır. Her oturumda ayrıca Žižek ve Jameson gibi çağdaşımız olan en az bir filozof, Hegelci felsefenin bugün nasıl alımlandığını ve tartışıldığını göstermek için eleştirel olarak tartışılacaktır.

___________________________________

 • WİTTGENSTEİN VE TRACTATUS

Levent SAFALI

levent_safali

Dünya ile dil arasındaki ilişkinin sırlarına yönelen kuşkusuz ilk Witgenstein değildi.  Ama Nietzsche sonrasında bu alanda en yaratıcı katkılar ondan gelmiştir. “Dil”in dünyayı resmettiğini ve bunun yanısıra düşüncenin ve anlamın sınırlarını çizdiğini belirtir Witgenstein.  

Daha sonraki çalışmalarında bu konudaki görüşlerini değiştirecek olsa da, Tractatus’da ortaya koyduğu iddialar tamamen boşa çıkmış değildir. Onun bu ilk dönem felsefesini,  içeriği ve argüman analizi ile ele alacağız.  Toplam 6 haftalık bir buluşma planlıyoruz. 

_______________________

 • DİĞER SİNEMA

Nurşen BAKIR

Sinema anlatımının günümüzden ve  tarihten  örnekleriyle sinemadaki ana akım dışı uygulamalarını inceleyeceğimiz bu seminerlerde sinemasal pratik ve kuramlara ilişkin çeşitli teknikleri analiz edeceğiz. alışageldiğimiz sinemasal yöntemlere ideolojik  ve tarihsel bağlamları içerisinden bakıp aykırı uygulamaların bu yöntemleri kullanış ve yeni arayışlarını değerlendireceğiz.

_________________________

 • FOTOĞRAF ATÖLYESİ

Gençer YURTTAŞ

12227632_1044787652232310_833685145698520585_n

Özgür Üniversite Fotoğraf Atölyesi, fotoğraf üretebilecek temel ekipman ve zamana sahip katılımcılara yöneliktir. Özgür Üniversite Fotoğraf Atolyesi, daha çok katılımcıların, fotoğraf bilgisi, ilgisi ve deneyimine göre şekillense de, atolye kapsamında fotoğraf tekniğine yönelik dersler devam ederken, katılımcılardan bu tekniği geliştirecek çekimler yapması beklenmektedir. 

____

______________________

 

 • ALTERNATİF HUKUK SÖYLEŞİLERİ

Ercan KANAR

ercan_kanar

 

 

 

 

 

Devam Eden Atölyeler:

Cuma – 19.30- 21.00

 • HAYAT DERSLERİ Cengiz GÜNDOĞDU

302649_538339706192646_1352153631_n

 

 

 

 

 

________________________________________

 

 

Kumbaraci Yokusu 57/3 Tünel- Beyoglu Tel: – (0 212) 292 77 40 – 249 12 92

www.ozguruniversite.org – www.ozguruniversitekitapligi.com

 

@ozguruniversite                                         

 

www.facebook.com/ozguruniversite

 

 

 

 

8 Yorumlar

 1. Nasıl kayıt oluyoruz, kayıt ol butonu calışmıyorda☺

 2. Senaryo Yazım eğitim ücreti ne kadar acaba?

  • Merhabalar, seminerlere katılmak için Özgür Üniversite’ye uğrayarak 200 TL katkı ücreti sunmanız ve küçük bir iletişim formu doldurmanız yeterli. Kayıt olduktan sonra Senaryo Yazım semineri dahil bahar programı boyunca bütün çalışmalara kendi zaman ayarlamanıza göre katılabilirsiniz.

 3. Asude Çiftci

  Merhaba, belli bir programa her hafta katılım koşuluyla bir katılım belgesi veriliyor mu?

  • Merhabalar, Özgür Üniversite’de yapılan çalışmalarda katılımcılar herhangi bir sınava tabii tutulmadıkları gibi katılımcılara herhangi bir sertifika veya diploma gibi bir belgede verilmez. Bu konuya ilişkin olarak Kuruluş Bildirgemiz de aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

   “…Özgür Üniversite’ye girişte bilinen anlamda sınav olmadığı gibi eğitim sürecinin hiçbir aşamasında da sınava yer yoktur. Zira, Özgür Üniversite’nin eğitim anlayışı sınavı dışlayan bir anlayıştır. Öğretenin de, öğrenenin de gönüllülüğü esasına dayanan bir eğitim sürecinde, sınavın varlık nedeni ortadan kalkar. Biz yaptığımız eğitimden kuşku duymadığımız için, yaptığımızdan emin olduğumuz için sınavı gerekli görmüyoruz. Kaldı ki, mevcut eğitim kurumlarında sınav, “bilgi ölçme” yöntemi olmaktan çok, doğrudan bir “disiplin” ve baskı aracı olarak kullanılıyor.…”

 4. Merhaba,seneryo seminerleri sadece çarşamba günleri mi?

Takvim

Mart 2016
P S Ç P C C P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

timeline

Aylık

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE YOUTUBE