Pazartesi , 24 Haziran 2024

2021 GÜZ DÖNEMİ ONLINE-ZOOM SEMİNERLERİ BAŞLIYOR!

2021 Güz Dönemi Online-Zoom Seminerleri Başlıyor

Açılış Semineri:

“ PERSPEKTİFİ VE PARADİGMAYI DEĞİŞTİRMEK: KAPİTALİZMDEN ÇIKMAK”

Konuşmacı: FİKRET BAŞKAYA
Tarih: 9 Ekim Cumartesi – Saat:19.30

 


 

 

Program:

_____________


NE YAPMALI?

İNSANLIĞIN KARŞI KARŞIYA BULUNDUĞU FELAKETLER VE ÇIKIŞ YOLLARI ÜZERİNE

AHMET TONAK/SUNGUR SAVRAN

Son zamanlarda toplumun aydın katmanlarında hemen her yerde bir çeşit yakınma işitiyoruz: “Dünyanın çivisi çıktı. Her alanda her şey daha kötüye gidiyor. Bundan daha kötüsü olamaz. Bu ülke yaşanmaz hale geldi. Ama dünya da her bakımdan geri gidiyor.” Büroda, üniversitede, işyerinde, medya plazalarında, derneklerde, sendikalarda, hep aynı şikâyet, söylenme, yakınma.

 

Bu sohbetlerin değişmez özelliği, asla “bu sorun nasıl çözülür?” diye sorulmaması, haydi o soru soruldu, asla “ben ne yapabilirim çözüme katkıda bulunmak için?” şeklinde bir aşamaya geçilmemesidir.

Bu seminer dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bu tarz büyük sorunların kim tarafından nasıl çözülebileceğini soracak. Sorunlarla birlikte sorunların pratik içinde nasıl çözüleceği konuşulacak. Yani seminer salt yakınmaya izin vermeyecek.  Kolektif olarak çare, çözüm, çıkar yol aranacak.

Çıkar yol aranırken bazen zahmet edilecek, bazı yazılar okunacak.

Program: 

1) Giriş (EAT-SS)

2) Covid-19 (SS)

3) İşsizlik, yoksulluk, açlık (EAT)

4) Talibangiller (SS)

5) Orman yangınları, seller, çevre tahribatı (EAT)

6)  Yeni bir Dünya Savaşı tehlikesi (SS)

7) Ekonomik krizler (EAT)

8) AKP iktidarı (SS)

9) Kurtuluşun yolları (EAT-SS)

BAŞLAMA TARİHİ: 11 EKİM PAZARTESİ  SAAT 19.00-  9 HAFTA

_______________________________________________________________

 • KAPİTALİST KIYAMET

FOTİ BENLİSOY

Kapitalist Kıyamet

“Dünyanın sonu” ya da “kıyamet”, eski zamanlarda İsrafil’in borusunu öttürmesiyle başlayıp bir defada olup bitecek tekil bir olaydı. Şimdiyse “seküler” kıyamet, yani “bizim dünyamızın sonu”, ağır çekimde gerçekleşiyor, alıştıra alıştıra gerçekleşiyor.

“Eşitsiz ve bileşik kıyamet”, yani süreklileşmiş yıkım, kapitalizmin işleyiş yasalarından biri. Kıyamet kâh Union Carbide şirketinin tarım ilacı fabrikasında gerçekleşen gaz sızıntısının yaklaşık dört bin insanın ölümüne neden olduğu Bhopal’de çıkar karşımıza kâh Avustralya ya da Amazonlardaki dev yangınlarda. Kapitalist kıyamet kâh Bangladeş’te Rana Plaza’nın çöküşünde kâh Beyrut limanında stoklanmış amonyum nitratın neden olduğu büyük patlamada kâh Soma’da görünür.

Tüm bu felaketler “reel kapitalizmin”, yani “gerçekte varolan” kapitalizmin olmazsa olmazıdır. Sermaye yıkmadan yaratamaz, büyüyemez. “Felaket kapitalizmi” sadece afetleri yeni bir kâr kapısı, bir fırsat olarak değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bilfiil felaket üretir, felaketi temel alır. Kapitalizm felaketin ekonomik değeri üzerine bina olur.

Felaket kapitalizminin rutin işleyişi içerisinde kârlı bir felaket, daha da kârlı bir başka felaketin koşullarını yaratır, böylece felaketlerin birbirini izlediği bir kıyamet döngüsü ile karşı karşıya kalırız. Bu kıyamet döngüsünün kapitalizme içkin süreçler ve mekanizmalar vasıtasıyla durdurulabilmesi, kontrol altına alınabilmesi mümkün değildir.

Ekolojik yıkımın ortasında bu süreklileşmiş kıyameti durdurmak ancak bir kıyamet sonrası perspektifle, kıyameti yeni bir dünya kurmak için bir seferberlik çağrısı saymakla mümkün.

Özgür Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek bu toplantı dizisinde felaket kapitalizminin işleyişini ele alıyor, bu kıyamet döngüsünü kırmanın yollarını birlikte tartışıyoruz. Marx’ın 1867 yılında yaptığı bir konuşmada söylediği, “ya devrim ya yıkım; parola bu” sözünü aklımızdan bir an için çıkarmadan…  

BAŞLAMA TARİHİ: 2 KASIM  SALI SAAT 19.30-  4 HAFTA

 • İKLİM KRİZİ 

SİSTEMİN İÇİNDE KALARAK ÇÖZÜLEBLİR Mİ?

ÜMİT ŞAHİN
14 ARALIK SALI   SAAT 19.30 –  TEK OTURUM 

 


_________________________________________________________________

 •  TÜRKİYE TARİHİNDE ÖTEKİLER
AYŞE HÜR
ERDOĞAN AYDIN
KADİR AKIN
NAMIK KEMAL DİNÇ
NEVZAT ONARAN
ZAFER AYDIN

 “Hayatta doğru konumlanmanın bilinci olarak Tarih”   Erdoğan Aydın 

 * “Osmanlıda sosyalist hareketin kökleri”  – Kadir Akın 

  * “Türkiye tarihinde İşçi sınıfı”  – Zafer Aydın 

 *”Cumhuriyet ve Gayrimüslimler”  – Ayşe Hür 

*”Cumhuriyet ve Kürtler”  – Namık Kemal Dinç 

 *”Türkleştirmenin Ekonomi Politiği”  – Nevzat Onaran 

*”Türkiye tarihinde Aleviler”  – Erdoğan Aydın 

BAŞLAMA TARİHİ: 27 EKİM ÇARŞAMBA – SAAT-200-00- 7 HAFTA

________________________________________________________________

 • COVID-19 PANDEMİSİ
CAVİT IŞIK YAVUZ
ERİŞ BİLALOĞLU
FERDA KESKİN
KAYIHAN PALA
OSMAN ELBEK
ÖZLEM KURT AZAP
YÜCEL DEMİRER

 

Amaç    : COVID-19 pandemisinin gelişme zeminini ve pandeminin yol açtığı sorunları tartışmak

 

Seminer Programı:

 • 1.Hafta: Türkiye’nin Salgın Politikası (Osman Elbek)
  • Bu oturumda Türkiye’nin COVID-19 salgın politikası birey ve toplum sağlığı açısından eleştirel yönden ele alınarak salgının “kırılma anları” ortaya konulacaktır.
 • 2.Hafta: Sağlıkta Dönüşüm ve Pandemi (Osman Elbek & Kayıhan Pala)
  • Bu oturumda Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın salgının kontrol politikasına olan etkileri sağlık hizmetleri başlığı üzerinden analiz edilecektir.
 • 3.Hafta: Ekolojik Dönüşüm ve Pandemiler (Osman Elbek & Cavit Işık Yavuz)
  • Bu oturumda salgın-pandemilerin ekolojik yıkımla olan ilişkisi irdelenecek ve “tek sağlık” yaklaşımının genel çerçevesi tartışmaya sunulacaktır.
 • 4.Hafta: Çalışan Sağlığı ve Pandemi (Osman Elbek & Özlem Kurt Azap)
  • Bu oturumda çalışan sağlığının bir parçası olarak başta sağlık çalışanları ve “mavi yakalı” işçiler olmak üzere pandeminin çalışanlar üzerindeki etkileri ortaya konulacaktır.
 • 5.Hafta: Pandemide “Bizim Mahalle” (Osman Elbek & Eriş Bilaloğlu)
  • Bu oturumda sağlık alanındaki uzmanlık dernekleri ve sağlık meslek örgütlerinin Türkiye’nin salgın politikasına karşı geliştirdikleri yaklaşım ele alınacaktır.
 • 6.Hafta: Pandemi Mücadelesi ve “Big Brother” (Osman Elbek & Ferda Keskin)
  • Bu oturumda pandemi vesilesi ile küresel düzeyde uygulamaya konulan gözetim politikaları ve bu politikalarının arkaplanı analiz edilecektir.
 • 7.Hafta: Pandeminin Siyaseti, Siyasetin Pandemisi (Osman Elbek & Yücel Demirer)
  • Bu oturumda pandeminin siyaset üzerine olan etkisi gelecek perspektifi ile tartışmaya açılacaktır.

Konuşmacılar: (program sırasına göre)

Osman Elbek       : Tıp Doktoru, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Akademisyen, “Pandeminin Düşürdüğü Maskeler” kitabının eş editörü

Kayıhan Pala       : Tıp Doktoru, Halk Sağlığı Uzmanı, Akademisyen, “Pandeminin Düşürdüğü Maskeler” kitabının eş editörü

Cavit Işık Yavuz  : Tıp Doktoru, Halk Sağlığı Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Çevre Bilim Dalı Başkanı

Özlem Kurt Azap​: Tıp Doktoru, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Akademisyen, TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi

Eriş Bilaloğlu      : Tıp Doktoru, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Eski Üyesi (1996-2002; Genel Sekreter, 2010-2012; Başkan)

Ferda Keskin       : Sosyal Bilimci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisan Programı Direktörü

Yücel Demirer     : Siyaset Bilimci,

BAŞLAMA TARİHİ: 14 EKİM PERŞEMBE – SAAT:20 .00-  7 HAFTA

_________________________________________________________________

 • PSİKODİNAMİK FİLM OKUMALARI

ASLI SOYER
AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ
BİLAL ERSOY
CEM KAPTANOĞLU
HAKAN KARAŞ
İBRAHİM FUAT AKGÜL
İLKER KÜÇÜKPARLAK
ONUR ÖZALMETE
TANER YILMAZ

 

 Program: 

Tarih

Konuşmacı

Film

İçerik

22.10.2021 İlker Küçükparlak

 

Kaçakçı (2018) Ebeveynlik
05.11.2021 Bilal Ersoy

 

Whiplash (2014) Mazoşizm
12.11.2021 Taner Yılmaz

 

Baba (2020) Nisyan
19.11.2021 İbrahim Fuat Akgül

 

Anayurt Oteli (1987) Bağ
26.11.2021 Aslı Soyer

 

Anything For Jackson (2020) Yas her şeyi affeder mi?
03.12.2021 Hakan Karaş

 

Kan Dökülecek (2007) Hırs
10.12.2021 Cem Kaptanoğlu

 

Dokunma Bana (2018) Dokunan/dokunulan ten, hem huzur, haz hem de acının yeridir.
17.12.2021 Ayşe Devrim Başterzi

 

Geçmiş (2013)

 

Cinsiyet düzleminde mahcubiyet, suçluluk, utanç, pişmanlık
24.12.2021 Onur Özalmete

 

Dünyaya Düşen Adam (1976) “Abi sen çok yalnış gelmişin”
BAŞLAMA TARİHİ: 22 EKİM CUMA SAAT 19.00 – 9 HAFTA

______________________________________________________________

 • FELSEFE NEDİR?

FELSEFİ BİLGİNİN “BİLİMSEL BİLGİ”DEN FARKI NEDİR?

ERKUT SEZGİN

 

Ancak felsefi sorgulamanın dolayımında kazanılması mümkün olan “Tin-bilimsel bilgi” olarak “ruh bilgisinin”, modern psikoloji biliminin (ruhbilimsel açıklamalar olarak insana sunduğu akademik bilgiden farkı nedir?

SEMİNER HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 

BAŞLAMA TARİHİ: 16 EKİM CUMARTESİ   SAAT 16.00.-  7 HAFTA

_______________________________________________________________

 • SÜMER DİNİ VE TANRILAR PANTEONU
GALİP KILIÇ

Mezopotamya, Orta Doğu‘da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. Günümüzde Irak, kuzeydoğu SuriyeGüneydoğu Anadolu Bölgesi ve güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır.

Tarih boyunca toplumların ve medeniyetlerin yoğun bir şekilde etkileşimde bulunduğu bir bölgedir. Bölgede yaşayan Sümerler büyük bir uygarlık kurmuş, ortaya koydukları inanç ve uygulamaları sonraki zaman dilimlerinde farklı coğrafyalarda varlığını devam ettirmiştir.

Sümerlere ait dini inanç ve uygulamalar Ortadoğu’daki toplumlara doğum, evlilik, ölüm, tarım, ticaret, yönetim, seyahat, hukuk, savaş, barış gibi konularda büyük bir etki yapmıştır. Sahip oldukları dini inançların merkezinde ise çok tanrılı ve kozmolojiyle ilgili tanrı anlayışları bulunmaktadır.

Sümerler, karşılaştıkları her nesneyi tanrılarla ilişkilendirmişler ve sayısı binlerle ifade edilen bir tanrılar panteonu oluşturmuşlardır.

Bu tanrılar görev ve özellikleri bakımından sınıflara ayrılmış ve belli bir hiyerarşi içerisinde tasnif edilmiştir.

Onlar tanrıları insan şeklinde tasvir etmekteydiler. Bu durum onları diğer Ön Asya toplumlarından ayırmaktadır. Mezopotamya’da hayvanlara, hayvan resimlerine tapınılmamıştır. Hayvanlar tanrıların sembolü durumundadır.

Bu sohbette aşağıdaki tanrıları referans alarak Mezopotamya dini ve tanrıları üzerinde kısa bir gezinti yapılacaktır.

 

 1. KUTSAL VE KUTSAL DIŞI VE SÜMER DİNİ
 2. ABZU- TAİMAT , ANU- Kİ tanrıları ve tanrıçaları
 3. ENLİL-NİNLİL tanrı ve tanrıçası
 4. ENKİ-DAMKİNA tanrı ve tanrıçası
 5. NİNGAL-NANNA tanrı ve tanrıçası
 6. GUGALAN-EREŞKİGAL tanrı ve tanrıçası
 7. İNANNA-DİMUZİ tanrı ve tanrıçası
BAŞLAMA TARİHİ: 4 ARALIK  CUMARTESİ   SAAT 19.00- 21.00 7 HAFTA

_______________________________________________________

KAYIT İÇİN: [email protected] – 0212 292 77 40

Takvim

Eylül 2021
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

timeline

Aylık

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE YOUTUBE