Salı , 23 Nisan 2024

2019 Bahar Dönemi Seminerleri Başlıyor!

İstanbul Özgür Üniversite

2019 BAHAR  Dönemi Seminerleri Başlıyor!


Açılış Semineri :


“Çöküş Tablosunun Gerisinde Ne Var, Buraya Neden Ve Nasıl Gelindi?” 

Konuşmacı: Fikret Başkaya

Tarih: 30 Mart 2019 Cumartesi Saat: 15.00
Yer:  İstanbul Özgür Üniversite


PROGRAM:

RÖNESANSTAN GÜNÜMÜZE SANAT TARİHİNE ELEŞTİREL BAKIŞ
A.RIZA TURA

Öncelikle Batı’ya özgü olduğu var sayılan Sanat Tarihini Rönesans’tan günümüze kadar eleştirel olarak  yorumlayacağımız sekiz haftalık bu programımızda büyük ölçüde resim ve heykel üzerinden görsel sanat ürünlerinin tipik örneklerini  üslupsal ve tarihsel bağlamlarında irdeleyeceğiz.İlk beş seminer boyunca incelediğimiz dönemdeki sanat akımlarını sanat tarihi disiplininin uzlaşımsal kuramlaştırmalarıyla karşılaştırmalı olarak tartıştıktan sonra, son üç seminerde Modern Sanatla başlayan ve günümüze ulaşan epistemik/estetik kopuşu yeni sanat kuramları ışığında yorumlayacağız.

BAŞLAMA TARİHİ: 1 NİSAN PAZARTESİ – Saat: 19.00-21.00 –  8 HAFTA


FRANKFURT OKULU VE ELEŞTİREL TEORİ
ÖMER TURAN – BURAK ÖZÇETİNFrankfurt Okulu ve Eleştirel Teori başlıklı seminer, Kıta Avrupası felsefe geleneğinde ve Batı Marksizmi çerisinde son derece önemli bir yere sahip olan bir düşünce geleneğini, kilit kavram ve çalışmalara odaklanarak tartışmayı hedeflemektedir. 5 hafta olarak planlanan seminer Frankfurt Okulu’nun, bir başka ifadeyle Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nün dayandığı felsefi gelenek ve okulun kuruluş öyküsü ile başlayacaktır. Genel bir girişin ardından Okul’un 1930’larda, özellikle Max Horkheimer, T.W. Adorno, Herbert Marcuse ve Walter Benjamin öncülüğünde yaşadığı dönüşüm ve Eleştirel Teori olarak adlandırılan felsefi programı ele alınacaktır. Katılımcılar bu bölümde Aydınlanmanın Diyalektiği, Negatif Diyalektik, Akıl Tutulması ve Tek Boyutlu İnsan gibi metinler arasında bir yolculuğa çıkarılacaktır. Eleştirel Teori tartışmasını takiben Jürgen Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü ve “‘İdeoloji’ Olarak Teknik ve Bilim” metinleri ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Kolaylaştırıcılar, Eleştirel Teori’nin teorik mirasının günümüzü anlama ve dönüştürme mesaisinde bize hala çok şeyler söylediğini iddia etmektedir. Seminer, katılımcıları bu olanakları hep birlikte tartışmaya davet etmektedir.

BAŞLAMA TARİHİ: 2 NİSAN SALI  – Saat: 19.00 – 21.00 – 5 HAFTA-

RESİM ATÖLYESİ – HAYDAR ÖZAY

Özgür Üniversite Resim Atölyesi, yeni öğrenci katılımlarıyla desen ve yağlı boya çalışmalarına devam edecek.

BAŞLAMA TARİHİ: 2 NİSAN SALI  – Saat: 19.00 – 21.00 –

NE OLACAK BU GEZEGENİN HALİ ?
ÖMER MADRA

Birinci Hafta: Olgular

Küresel İklim Yıkımı Nedir?

Ekonomik, Politik, Sosyolojik ve Etik bir Kriz.

Altıncı Kitlesel Yokoluş olayının içinde miyiz?

Hangi Çağdayız? Antroposen mi, Kapitalosen mi?

Durum Ne Kadar Kötü: Kıyamet yakın mı? Kurtuluş ümidi ne kadar?

İkinci Hafta: Engeller ve “Engelliler”

Tehlikenin büyüklüğüne rağmen neden endişelenmiyoruz?

Kayıtsızlığın sebepleri: Şüphe tacirleri, BBOA sendromu, bilişsel uyumsuzluk. 

Yükselen milliyetçilik çağında iklim yıkımına karşı kayıtsızlık (apati) hali.

İklim yıkımı sadece solcuların kaygısı mıdır?

Bireysel ve kolektif sorumluluk duygusunun rolü.

Üçüncü Hafta: Ne Yapmalı? Eylemler

Kayıtsızlık nasıl giderilir?

Bireysel çabaların sınırı

Dünyayı kim kurtaracak?

Çocuktan al Haberi: “Umut Ölür, Eylem Başlar” Greta ve arkadaşları/Yokoluş İsyanı

Çocuklar ve gençler, canlılar âleminin kaderini değiştirebilecek mi?

Sonuçlar ve genel bir değerlendirme.

BAŞLAMA TARİHİ: 7 MAYIS SALI –
Saat: 19.00 – 21.003 HAFTA


OSMANLI VE CUMHURİYET ÜTOPYALARI
ENGİN KILIÇ   

Bu dört haftalık seminer dizisinin konusu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yazılmış edebi ütopyalardır. Bu eserlerin hangi kültürel ve siyasal bağlamlarda üretildiği ve eserlerin bu bağlamlarla etkileşimi çerçevesinde, yazarların ortaya koydukları ideal toplumsal düzen tasavvurları tartışılacak ve bu eserlerin işaret ettiği siyasal eğilimler üzerinde durulacaktır. 

BAŞLAMA TARİHİ: 3 NİSAN ÇARŞAMBA
Saat: 19.00 – 21.00 – 4 HAFTA

FOTOĞRAF ATÖLYESİ
GENÇER YURTTAŞ

BAŞLAMA TARİHİ: 10 NİSAN ÇARŞAMBA
Saat: 19.00 – 21.00

İSKOÇ AYDINLANMASI
 LEVENT SAFALI – METİN SARFATİ

Değerli dostlar,  önümüzdeki dönemde Özgür Üniversite’de  “İskoç Aydınlanması” üzerine konuşacağız. Odak noktamızda David Hume ve Adam Smith olacak. 18 yüzyılın ikinci yarısında başlayıp 19 yüzyılda da devam eden bu bu dönemi Levent Safalı ve Metin Sarfati’nin sunumları üzerinden tartışacağız.

BAŞLAMA TARİHİ: 8 MAYIS ÇARŞAMBA
Saat: 19.00 – 21.00 – 6  HAFTA-

ALTERNATİF HUKUK SÖYLEŞİLERİ
ERCAN KANAR

BAŞLAMA TARİHİ: 4 NİSAN PERŞEMBE
Saat: 19.30 – 21.00 – 6 HAFTA-  


SİNEMA TARİHİNE GİRİŞ
YUSUF ÖZ

Bu derste sinema dili ve estetiğinin tarih içinde nasıl oluşup dönüştüğünü örnek filmler üzerinden öğrenip, tartışıp, değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra, sinema kuramının temel kavram ve tartışmaları da dersin içeriğine dahil olacak. Dersin yapısı sinemanın doğuşundan başlayıp günümüze kadar gelen çizgisel bir kronoloji izler gibi görünse de, her dersimiz aslında sinemanın tarihinde kopuşlar ve devamsızlıkların ne kadar önemli olduğunu bize gösterecek. Dolayısı ile dersimizde sinemaya dair tekil bir gelişim hikayesini izlemek yerine, her dönemde sinemanın kendisini nasıl yeniden keşfedip tanımladığını ve sonuç olarak da nasıl çoğul ve farklılaşmış bir sinema olgusunun ortaya çıktığını anlamaya çalışacağız. 

1. Hafta: Sinemanın Başlangıçları

Aya Yolculuk (Melies, 1902)

Büyük Tren Soygunu (Porter, 1903)

2. Hafta: Alman Ekspresyonizmi

Dr. Caligari’nin Muayenehanesi (Wiene, 1920)

3. Hafta: Sovyet Filmleri ve Montaj

Potemkin Zırhlısı (Eisenstein, 1925)

Kameralı Adam (Vertov, 1929)

4. Hafta: Klasik Holywood Sineması

Bir Gecede Oldu (Capra, 1934)

5. Hafta: Auteur Yönetmenler

Yurttaş Kane (Welles, 1941)

6. Hafta: Film Noir (Kara Film)

Çifte Tazminat (Wilder, 1944)

7. Hafta: İtalyan Yeni Gerçekçiliği

Yer Sarsılıyor (Visconti, 1948)

8. Hafta: Fransız Yeni Dalgası

Haftasonu (Godard, 1967)

9. Hafta: Avrupa “Sanat Sineması”

Cinayeti Gördüm (Antonioni, 1966)

10. Hafta: Sürrealizm

Burjuvazinin Gizli Çekiciliği (Bunuel, 1972)

11. Hafta: Global Sinema – İran Filmleri

Yakın Plan (Kiarostami, 1990)BAŞLAMA TARİHİ: 2 MAYIS PERŞEMBE
Saat: 19.00 – 21.00 – 12  HAFTA- PSİKODİNAMİK FİLM OKUMALARI

PROGRAM:

ÖNEMLİ NOT: “Oturumlarda film gösterimi olmayacaktır. Filmi izleyip katılma

FİLM: CANAVARIN ÇAĞRISI – (2016)
KONUŞMACI: İLKER KÜÇÜKPARLAK
İÇERİK: CANAVARLAR
TARİH: 5 NİSAN 2019 CUMA SAAT:19

FİLM:ANA YURDU (2015)
KONUŞMACI: BİLAL ERSOY
İÇERİK: İKİ KİŞİLİK DELİLİK
TARİH: 12 NİSAN 2019 CUMA SAAT: 19.00

FİLM: AHLAT AĞACI (2018)
KONUŞMACI: TANER YILMAZ
İÇERİK: NOKSAN
TARİH: 19 NİSAN 2019 CUMA SAAT: 19.00

FİLM: SEVMEK ZAMANI (1965)
KONUŞMACI: AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ
İÇERİK: SEV(ME)MEK MÜMKÜN MÜ?
TARİH: 26 NİSAN 2019 CUMA SAAT: 19.00

FİLM: TA’M E GUİLASS (KİRAZIN TADI) (1997)
KONUŞMACI: İBRAHİM FUAT AKGÜL
İÇERİK: “HAYATIN NERESİNDEN DÖNÜLSE KARDIR”???
TARİH: 3 MAYIS 2019 CUMA SAAT: 19.00


FİLM: BEBES (2010)
KONUŞMACI: ONUR ÖZALMETE
İÇERİK: İNSANIN KÜLTÜREL EVRİMİ
TARİH: 10 MAYIS 2019 CUMA SAAT: 19.00

FİLM: SLEEPERS (1996)
KONUŞMACI: HAKAN KARAŞ
İÇERİK: İNTİKAMCININ İKİLEMİ
TARİH: 17 MAYIS 2019 CUMA SAAT: 19.00

FİLM: ROMA (2018)
KONUŞMACI: AGAH AYDIN
İÇERİK: SEVİLMEKTEN MEN USANDIM SEN KALDIN TAZE GÖNÜL
TARİH: 24 MAYIS 2019 CUMA SAAT:19.00

BİR KİTAP BİR KONUK

ALİŞAN ÖZDEMİR – Yeni Diyalektik Mantık, Diyalektik Ne değildir? – (Yaba)

ARİF ARSLAN – Hesiodos’tan Marx’a Çalışma İdeolojisi – (SAV)

GENCER ÇAKIR“Harari’nin Sapiens’i” (Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens – Kolektif Kitap)

SELAHİTTİN YILDIRIM – Yerma – Federico Garcia Lorca – (Ayrıntı)

BAŞLAMA TARİHİ: 7 HAZİRAN CUMA
Saat: 19.00 – 21.004 HAFTA –

EKONOMİK DAVRANIŞLARIN SOSYAL DİNAMİKLERİ
İZZETTİN ÖNDER

  • Ekonomik Davranışların Sosyal Psikolojisi
  • Sosyalizasyon ve Para; Para Psikolojisi
  • Sosyal Sorunlar Psikolojisi; küreselleşme, yoksulluk, işsizlik vb.
  • Tasarruf ve Harcama Psikolojisi
  • Din olarak İktisat
  • Genel Tartışma

Yararlanılabilecek Kaynaklar

  • Brennan H. Geoffrey and A.M.C. Waterman (1994), Economics and Religion: Are They Distinct? Kluwer Academic Publication
  • Furnham, Adrian and Alan Lewis (1986), Economic Mind, Wheatsheaf Books
  • Goodchild, Philip (2002), Capitalism and Religion, Routledge

Weisskopf, Walter A. (1955), The Psychology of Economics, The University of Chicago Press 

BAŞLAMA TARİHİ: 6 NİSAN CUMARTESİ
Saat: 13.00 – 15.00 -6 HAFTA-

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDAN PORTRELER
TAHİR ŞİLKAN

Yaşama sevinci veren, yeniden okumak arzusu duyulan kitaplar, yazarlar. Aydınlatan, umut veren gerçekçi edebiyatçıları anlatmaya çalışan seminerler…

BAŞLAMA TARİHİ: 18 MAYIS CUMARTESİ
Saat: 13.00 – 15.00 -6 HAFTA-

FELSEFEDE DİYALEKTİK DOĞAN GÖÇMEN

Diyalektik sözcüğünü herkes hemen her gün en az bir kez duyar veya okur bir yerlerde. Çoğumuz bu kavrama nasıl bir anlam vermemiz gerektiğini bilemeyiz. Nedir diyalektik? Bu sözcük hakkında hiçbir şey bilmiyorsak bile onun “zıtların birliği” olarak betimlenen bir görüş biçimi ve düşünme tarzı ile ilgili olduğunu muhakkak duymuşuzdur. Fakat nedir zıtların birliği? Diyalektik bakış veya görüş biçimi ne demek? Ya düşünmek? Zıtların birliğini düşünmek ne demek? Diğer bir deyiş ile diyalektik düşünmek ne demek? Diyalektik ile düşünmek mümkün müdür? Nedir diyalektik? Basit bir düşünce oyunu mudur bu? Ya felsefe, felsefe nedir ve felsefi düşünme diyalektik olmadan mümkün değil midir? Eğer felsefe diyalektik yönteme dayanmadan da yapılabiliyorsa (ki yapılabiliyor her tarafta gördüğümüz gibi), öyleyse diyalektik yönteme veya mantığa dayalı felsefe yapmak ne demektir ve bu gerekli midir? Sorular çoğaltılabilir. Bir felsefe ve fikirler şöleni olacak derslerimiz. Fikir tutkusu ile “yanıp tutuşan” herkes davetlidir.

BAŞLAMA TARİHİ: 1 HAZİRAN CUMARTESİ
Saat: 13.00 – 17.00 – 4 HAFTA-

TİNBİLİMSEL FARKINDALİK
Erkut SEZGİN 

Tinbilimsel Düşünsel Etkinlik olarak Felsefi Aydınlanmanın araç-sonuç amaçlı bilimsel hipotezlerin test ve doğrulama yöntemlerine dayalı denemelerden farklı Fenomenolojik Logos Deneyimini  açığa çıkarmaya ve tasvire dayalı yolu.  Deneyim ortaya çıkmadıkça, Merleau-Ponty’nin “Dünyanın Teni” metaforu kendi tenimizin oto-hetero afektif heterojen dokusunda bir dalga hareketi uyandırmadan, anlamı (sense) kendi dışımızdan seslenen, neye benzeteceğimizi anlamlandıramadığımız bir benzetme, henüz hayatiyet kazanmamış bir metafor olarak kalmaya yazgılı.          

Tinbilimsel Farkındalık seminerinin içeriğine dair dökümanı indirerek inceleyebilirsiniz

BAŞLAMA TARİHİ: 6 NİSAN CUMARTESİ
Saat: 15.00 – 18.00

SOLDAN SAĞA POPÜLİZMİN FARKLI YÜZLERİ

AHMET BEKMEN

ALİ ŞİMŞEK

BURAK ÖZÇETİN

ERDOĞAN AYDIN

M. GÖRKEM DOĞAN

ÖZGÜR ORHANGAZİ

SİBEL ÖZBUDUN

SİNAN YILDIRMAZ

Y. DOĞAN ÇETİNKAYA

BAŞLAMA TARİHİ: 6 NİSAN CUMARTESİ –
Saat: 15.30 -17.30


KADİM BİLGELİKTE HİKMET VE İRFAN GELENEĞİ
GALIP KILIÇ

İki ayağı üstüne kalkmış homo cinsi bir canlı türünün diğer canlılara göre kazanmış olduğu iki temel kazanım vardı.

Bunlardan ilki elleri serbest kalması ikincisi ise çevresini dört yönlü olarak görebilmesi oldu.  Bu iki avantajı kullanarak yeni yetenekler kazanan homo cinsi yeteneklerini genişleterek homo sapiens yani bu günkü modern insanın ataları olarak konuşmayı, ateş kullanmayı, alet yapmayı ve git gide doğaya hükmetmeyi öğrendi.

Diğer canlılar doğaya uyum sağlayarak yaşama yolunu tercih ederken homo sapiens doğayı kendine uydurarak yeni yaşam alanları yarattılar.

Bu güne kadar evrimleşen insan tarihin çeşitli dönemlerinde sanat, felsefe, bilim ve müzik gibi değerler ürettiler. Sonsuz küçük alem ve sonsuz büyük alem arasında kendilerini anlamlandırmaya çalışarak nereden gelip nereye gittiklerinin sorusunu cevaplamaya çalıştılar.

Sonsuz küçük ve sonsuz büyüğü anlamak için çeşitli keşifler yaparak kendilerini anlamlandırmaya çalıştılar. Manly P.Hall’in dediği gibi “mikroskop icadı insana ne kadar büyük ve önemli olduğunu gösterdi, teleskobun icadı ise insanın ne kadar önemsiz ve küçük olduğunu gösterdi”.

Insan oğlu Mythos, Epos, Logos gibi kavramlarla uzun yolculuklar yaptılar. Bu kavramladan bilim hikmet ve irfan geliştirdiler.

Bu uzun sohbet dizgesinin amacı yukarıda anlatmaya çalıştığımız yolculuğun big-bang başlayarak günümüze kadar bir beyin fırtınası ve gezinti olacaktır. Bu tarih sahnesinde kişinin kendi geçmişi ile bağlarının kurulması sağlanacaktır.

Yaz dönemi programımız “KADİM BİLGELİKTE HİKMET VE İRFAN GELENEĞİ” sohbetinin kavramlarının açıklamasına devam edilecektir. Hkmet, irfan ve gelenek kavramlarının açıklanmasına devam edilecektir.

HİKMET

Sami dillerinde H-K-M kökünden geldiği kabul edilen Hikmet kavramı Arapçada hikma, (çoğulu hikem)  İbranice de HOKMAH Süryanice de hekhmeth köklerinden geldiği düşünülmektedir.

Hikmet kelimesi hüküm, hakim, hekim, gemlemek (At vs gibi hayvanları gemlemek), sağlama almak, alıkoymak, sakındırmak ve yargıda bulunmak anlamlarına gelir.

Platonun idealar kavramında anlattığı gibi hikmet kavramı bir ideadır. İnsanlar ancak bu hikmetten belli bir pay alırlar.

Batıda felsefe kelimesi doğu bilgeliğinde Hikmet kelimesi ile ifade edilmektedir.  Ancak hikmet kelimesi felsefe kelimesini çok aşmıştır.

Çok dar anlamı ile hikmet varlık ile akıl üzerinden kurulan ilişkidir.

İRFAN

Sami dillerinde  R-F kökünden gelen İrfan  “1. Bilme, öğrenme, 2. Bilgi, özellikle pratik bilgi, usul ve örf bilgisi” sözcüğünden alıntıdır.

Batı düşüncesinde bilgiye ulaşmanın duyu ve akıl olmak üzere iki yolu vardır. Doğu düşüncesinde bilgiye ulaşmanın duyu, akıl ve gönül olmak üzere üç yolu vardır. Doğu irfanı dediğimiz sezgi, derin idrak, şuhudi bilgi, gönül bilgisi Vücud ile kalp üzerinden kurulan ilişkidir.

Ders programı.

1.sohbet 4 hafta

Hikmet kavramının ve doğu hikmetine giriş

2.sohbet 4 hafta

Irfan kavramı ve bilginin irfani edinme safhalarının giriş

3.sohbet 4 hafta

Gelenek ve hikmet irfan geleneği kavramlarının açılım

BAŞLAMA TARİHİ: 13 NİSAN CUMARTESİ
Saat: 19.00 -21.00


Katip Mustafa Çelebi Mh. Billurcu Sk. No.5/2 Taksim – Beyoglu

 Tel: – (0 212) 292 77 40 – 249 12 92

www.ozguruniversite.org – www.ozguruniversitekitapligi.com

@ozguruniversite                                         

www.facebook.com/ozguruniversite

Takvim

Mart 2019
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

timeline

Aylık

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE YOUTUBE