Cumartesi , 20 Temmuz 2024

2022 Güz dönemi online ve yüz yüze başlıyor!

2022 GÜZ DÖNEMİ
ONLİNE VE YÜZYÜZE BAŞLIYOR!
AÇILIŞ ONLİNE SEMPOZYUM:

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOL HAREKETİN KRİZİ VE EKOSOSYALİST ALTERNATİF

Sempozyum bilgileri için: https://ozguruniversite.org/2022/09/22/2022-guz-donemi-online-sempozyum-ile-basliyor/

TARİH: 15 EKİM CUMARTESİ SAAT: 11.00

Kayıt-Bilgi için: [email protected]

________________________________________________________

GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI:

Pazartesi:19.00-21.00

 • SİYASETİN KRİZİ VE STRATEJİ TARTIŞMALARI

ALİ YALÇIN GÖYMEN

 4 hafta sürecek seminerde neoliberal kapitalizmin makroekonomik ve politik çöküşüne rağmen öznelliğimiz üzerinde devam eden etkilerini; bu yarık üzerine tekrar tekrar yükselen ve kapıyı üçüncü kez çalan post-faşist rejimleri; son on yıllara damgasını vuran müşterekler siyasetinin bakiyesini ve komün formunu tartışacağız.

BAŞLAMA TARİHİ: 17 EKİM PAZARTESİ SAAT: 19.00 – 4 HAFTA
*SEMİNERİMİZ YÜZYÜZE ve ONLİNE ZOOM ÜZRENİDEN YAPILACAK*

 __________________________

Salı :19.00-21.00

 • SİYASİ EKOLOJİ

AYKUT ÇOBAN

HAKAN YURDANUR

MUSTAFA DURMUŞ

NEJLA KURUL

SİBEL ÖZBUDUN

TEMEL DEMİRER

Haftalık Program:

1 Kasım : Hakan Yurdanur . “ Ekolojik Mücadele Ve Örgütlenme “

8 Kasım : Aykut Çoban İklim Sorunu “

15 Kasım : Mustafa Durmuş “ Gelir Eşitsizliği , Militarizm Ve Ekolojik Tahribat”

22 Kasım : Nejla Kurul İnsan , Toplum Ve Doğayı Yeniden Düşünmek “ 

29 Kasım : Sibel Özbudun “ Sömürgecilik Ve Yeryüzünün Talanı “

6 Aralık : Temel DemirerMalûmun İlamı , Kapitalizm Doğayı Da Yıkıp Yok Eder “

BAŞLAMA TARİHİ: 1 KASIM SALI : 19.30 – 6 HAFTA

_________________________________________

 Çarşamba: 19.00-21.00

 • FEMİNİST DÜŞÜNCE: EYLEM, TEORİ, POLİTİKA

SERPİL ÇAKIR

Feminist kuramda tanımlar, temel yaklaşımlar, yöntem; feminist tarih yazımı; Türkiye’de kadın hareketi tarihi; siyaset kuramında kadın ve yurttaşlık, Türkiye’de modernleşmenin cinsiyeti, politik bir tasarım olarak cinsiyet rejimi ve dinamikleri.

BAŞLAMA TARİHİ: 2 KASIM ÇARŞAMBA SAAT:19.00 – 4 HAFTA

___________________________________________

 Çarşamba: 20.00-22.00

 • YÜZYILININ ARİFESİNDE CUMHURİYET:

TOPLUMSAL MAĞDURİYETLERİ VE NEDENLERİ

AYŞE HÜR

ERDOĞAN AYDIN

ESAT KORKMAZ

KADİR AKIN

NAMIK KEMAL DİNÇ

NESİM OVADYA İZRAİL   

NEVZAT ONARAN

ZAFER AYDIN

7 Aralık / Erdoğan Aydın- Cumhuriyet Niçin Demokrasi Üretemedi?

14 Aralık/ Nevzat Çelik-  Kurtuluş’ta Hristiyanların Tasfiyesi

21 Aralık/ Ayşe Hür- Resmi Tarihin Kürt İsyanları, İddialar Ve Gerçekler

28 Aralık/  Namık Kemal Dinç-  Cumhuriyetin Kürt Politikasına Tarihsel Bir Bakış

4 Ocak / Esat Korkmaz- Aleviliğin Siyasal Tercihleri Ve Cumhuriyetin Alevi Politikası

11 Ocak/ Zafer Yılmaz-  İkinci Yüzyılın Eşiğinde Emek Hareketinin Aykırı Yılları: Hatırlama Ve Yön Bulma

18 Ocak/  Kadir Akın- Red Ve İnkar Cumhuriyet’e Ne Kaybettirir

25 Ocak-/ Nesim Ovadya İzrail -Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye Tiyatrosu Ve Ermeni Sanatçılar

BAŞLAMA TARİHİ: 7 ARALIK ÇARŞAMBA SAAT: 20.00 – 8 HAFTA

________________________

Perşembe: 19.00-21.00

 • NEOLİBERAL FELAKETİN BAKİYESİ KRİZLER VE ÇIKIŞLAR – 2- 

ALİ RIZA GÜNGEN

ARİF ARSLAN

CEMİL YILDIZCAN

GÜL KÖKSAL

ÖZGÜR NARİN

ÖZLEM IŞIL

 Uzun yıllar boyunca kurumlardan kimliklere kadar yaşamın tüm boyutları üzerine genetik kodunu kazıyan neoliberal kapitalizmin çöküntüsü altındaki toplumların öyküsü birlikte tartışıyoruz. Finans, Teknoloji, Çalışma, Gıda, Kent, Toplumun Kuşaksal Yeniden Üretimi kapsamında Yaşlı Bakımı ve Devlet ile Sınıflar inceleyeceğimiz konular bu dönem inceleyeceğimiz konular arasında yer alacak.

Haftalık Program:

20 Ekim Ali Rıza Güngen – Finansallaşma: Tarihçe ve Alternatifler

27 Ekim: Gül Köksal – Başka Bir Mekânsal Üretim Üzerine Tahayyüller

3 Kasım: Arif Arslan- Ne Yapsak İş’e Yarar (?)

10 Kasım: Özlem Işıl – Tarım-Gıda Zincirinde Kaybolan Gıda Egemenliği

17 Kasım: Melda Yaman – Pandemi, Toplumsal Yeniden Üretim ve Yaşlı Bakımı

24 Kasım: Özgür Narin – Yapar Zekanın ve Verinin Sınıfı ve Bilinci: Tarih ve Sınıf Bilinci

1 Aralık : Cemil Yıldızcan – Devlet, Sermaye ve Sınıflar

BAŞLAMA TARİHİ: 20 EKİM PERŞEMBE SAAT: 19.30 – 6 HAFTA

______________________________________________________

 Cuma: 19.00-21.00

 • PSİKODİNAMİK FİLM OKUMALARI

ALTAN EŞSİZOĞLU

ASLI SOYER

AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ

BANU YILMAZ

BİLAL ERSOY

HAKAN KARAŞ

İBRAHİM FUAT AKGÜL

İLKER KÜÇÜKPARLAK

ONUR ÖZALMETE

TANER YILMAZ

 PROGRAM: 

 

Tarih Konuşmacı Film İçerik
4 Kasım İlker Küçükparlak Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) Işık
25 Kasım Ayşe Devrim Başterzi Yol Kenarı (2017) Kıyamet Alametleri
2 Aralık Taner Yılmaz Her Şey Her Yerde Aynı Anda (2022) Sessizlik İşlevi
9 Aralık Bilal Ersoy

Efe Ersoy

Love, Death + Robots: Jibaro (2022) Çığlık
16 Aralık Hakan Karaş Athena (2022) Kaosta Kardeşlik
23 Aralık İbrahim Fuat Akgül Tepenin Ardı (2012) Köteki
30 Aralık Aslı Soyer Veronica (2017) Ergenliğin Yüzleri
6 Ocak Altan Eşsizoğlu Çatlak (2020) Tekinsiz
13 Ocak Onur Özalmete Andre ile Akşam Yemeği (1981) Kimlik
20 Ocak Banu Yılmaz Mutluluk (1965) Mutluluk?

BAŞLAMA TARİHİ: 4  KASIM CUMA SAAT:19.00 – 10 HAFTA

___________________________________

Cumartesi: 16.00 – 18.00

 • KAPİTALİZME KARŞITLIK: KAPİTALİZMDEN KAPİTALİZME KARŞITLIK

             KAPİTALİZM DIŞINDAN KAPİTALİZME KARŞITLIK

İZZETTİN ÖNDER

BAŞLAMA TARİHİ: 5  KASIM CUMARTESİ SAAT:16.00 – 4 HAFTA

*SEMİNERİMİZ YÜZYÜZE ve ONLİNE ZOOM ÜZRENİDEN YAPILACAK*

__________________________

 • LATİN AMERİKA VE ‘PEMBE DALGA’LARI: İMKANLAR, SINIRLAR

SİBEL ÖZBUDUN

 TARİHİ:  10 ARALIK CUMARTESİ   SAAT: 15.00- TEK OTURUM

______________________________

 • DİNLER VE DÜŞÜNCELER TARİHİ 2 – ANTİK MISIR

GALİP KILIÇ 

Bergson’a göre din, zekânın dağınıklığı ve çaresizliği karşısında doğanın koruyucu tepkisi ve daha da ileride hayatın bütününe bağlanma, hayat hamlesinin en derinidir.

Edward Sapir’e göre din, günlük yaşantının anlaşılmaz ve tehlikeli ortamı içinde gönül huzuruna iç huzuruna götürecek bir yolun bulunmasıdır ve çok karmaşık bir yapıya sahiptir, doğa ve toplumla ilgili olguları açıklamada insanlara yardımcı olur.

Psikologlara göre din bir üst benlik olayıdır. Bireyi topluluğa bağlayan kişisel yapısının projeksiyon aracılığıyla belirlediği ikincil kurumlardır.

Sosyologlar ise dini toplumla açıklarlar.

Din doğaüstüdür ve dolayısıyla duyularımızla algıladığımız dünyanın ötesini de kapsar.

Bütün dinler kutsalı temsil eden dini sembollere sahiptir.

Doğaüstü varlıkları ve güçleri olumlu şekilde kullanabilmek için dualar, şarkılar, danslar, ikramlar, kurbanlar gibi birçok farklı ibadet türlerini içerirler.

Birçok din, genel bir evren ve yaradılış teorisi sunar. Bu teori, o dinin mensuplarına yaradılışı ve gelecekle ilgili bilgileri açıklar.

Her dinin belirli gelenekleri, efsaneleri, azizleri, ilahileri, ibadetleri ve sık sık tekrarlanan ritüelleri vardır.

Antik Mısır coğrafyasında, çeşitli din ve inançlar arasında karşılaştırmalı bir yolculuk yapılacaktır.

SOHBET (30 hafta )

 

 • Antik mısır kısa tarihi, hanedanlıklar ve firavunlar. (3 hafta)
 • Antik mısır dini inanç sistemi, dini edebiyat ve tanrılar. (3 hafta)
 • Antik mısır Hermopolis‘in sekizli tanrı sistemi, Ogdoad. (3 hafta)
 • Heliopolis‘in dokuzlu tanrı sistemi, Ennead. (4 hafta)
 • Mu, Atlantis ile Osiris ve Hermes ilişkisi. (3 hafta)
 • Hermetik felsefe ve ezoterizm. (5 hafta)
 • Aton tek tanrılı din denemesi.                                   (2 hafta)
 • Elefantin‘in üç tanrısı/üçlemesi. (1 hafta)
 • Tebes‘in üç tanrısı/üçlemesi. (1 hafta)
 • Memfis‘in üç tanrısı/üçlemesi. (1 hafta)

Kısa kısa antik Mısır kavramları (ağız açma töreni, kayıkçı, Cennet, cehennem, kartuşlar, yazı ve alfabe, kutsal hayvanlar, mumyalama, ruh kavramı, zaman kavramı, büyü, kıyamet, önemli mimari eserler ve tapınaklar, gök ve yıldızlar, öte dünya yolculuğu, vs…)

*BAŞLAMA  TARİHİ 21 KASIM PAZARTESİ- SAAT: 19.00….

 ________________________________

 • BİLİNCİN SAYDAMLAŞTIRILMASI:

DELİLİK VE BİLGELİĞİN  AŞKIN-İÇKİN  (TRANSCENDENT-İMMANENT) HETEROJEN  BAĞLAMI 

ERKUT SEZGİN

 BAŞLAMA  TARİHİ: 17 ARALIK CUMARTESİ SAAT: 15.00-18.00- 6 HAFTA

________________________________________________

Takvim

Eylül 2022
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

timeline

Aylık

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE YOUTUBE